Ślady Polaków w Barcelonie

Opublikowano: czwartek, 11 kwietnia 2024 21:52

Środa to kolejny dzień pracy uczestników projektu Erasmus+ w Hiszpanii nad rezultatami materialnymi.
Uczennice i uczniowie Kołłątaja wymieniali się z rówieśnikami informacjami niezbędnymi do stworzenia mapy śladami Polaków w Barcelonie oraz przewodnika po tym mieście oczami nastolatka .

Działanie 2023-1-PL01-KA121-SCH-000116465 realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.