Inspektor Ochrony Danych: Justyna Brejwo

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Jancy

Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.