W szkole prowadzone są projekty edukacyjne.

W latach 2008-2011 klasy dziennikarskie zrealizowały projekt „Emigracje i migracje w Polsce w okresie od połowy XIX wieku do czasów współczesnych na przykładzie Krakowa, Wrocławia, Warszawy.” Klasy realizując projekty, pod kierunkiem nauczycieli, analizowały materiały naukowe, przygotowywały i przeprowadzały wyjazdy projektowe. Projekty zaplanowane były na okres 24 miesięcy. Podsumowaniem każdego etapu projektowego są: sprawozdania, wystawy, wydawnictwa okolicznościowe, przygotowywane przez młodzież sesje zdjęciowe, sesje naukowe oraz etiudy projektowe( tak jak w wypadku projektu „Emigracje…” prowadzonego przez klasy pierwsze dziennikarskie).

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy realizację trzech projektów multimedialnych.

Więcej informacji na temat poszczególnych projektów znajduje się w zakładkach.