CINEMATOGRAPHERS / AUTORZY ZDJĘĆ FILMOWYCH to międzynarodowy projekt kulturalno-edukacyjno-multimedialny autorstwa Piotra Jaxy – Kwiatkowskiego – operatora filmowego, eksperta Szwajcarskiej Akademii Filmowej i wykładowcy europejskich wyższych szkół filmowych. Współautorką projektu  jest Grażyna Róziewicz ( część edukacyjno – multimedialna).

Współuczestnikami są operatorzy z 24 krajów i 4 kontynentów.
Partnerzy projektu to prestiżowe instytucje kulturalne i oświatowe Europy i Polski. Min.:IMAGO – European Federation of Cinematographers, Cinemateque Suisse – Szwajcaria,Festiwal Camerimage – Polska, Teatr Wielki Opera Narodowa – Polska, Muzeum Kinematografii – Polska oraz XXI LO im. H. Kołłątaja – Polska.

Część polska działań objętych projektem zrealizowana została w XXI LO w roku 2012.

Realizacja projektu w XXI LO:

Grażyna Róziewicz i uczniowie klas multimedialnych 1c i 2c

Cele projektu:

 • zapoznanie uczniów z najlepszymi twórcami i dziełami światowego kina
 • kształtowanie samodzielności w dotarciu przez Internet do najwybitniejszych dzieł kinematografii
 • rozwijanie wrażliwości uczniów na obrazowe walory artystyczne dzieł filmowych i umiejętności odróżniania dzieł sztuki światowego kina od masowej produkcji filmowej
 • rozwijanie umiejętności wartościowania i hierarchizowania filmów jako tekstów kultury
 • rozwijanie umiejętności uzasadniania swoich opinii artystycznych i odpowiedzialności za własne poglądy na temat dokonań innych ludzi
 • rozwijanie w uczniach  dbałości o  rozwój duchowy, estetyczny, społeczny i intelektualny  własny oraz środowiska rówieśniczego

Działania objęte projektem:

 • Warsztaty analizy i interpretacji portretu renesansowego jako tekstu kultury
 • Warsztaty analizy i interpretacji portretu romantycznego jako tekstu kultury
 • Udział w przedpremierowym multimedialnym pokazie wystawy   fotograficznej CINEMATOGRAPHERS / AUTORZY ZDJĘĆ FILMOWYCH
 • Napisanie przez uczniów recenzji na temat portretu wybranego operatora filmowego jako tekstu kultury

Efekty projektu:

 • Napisanie przez uczniów 50 esejów krytycznych na temat  portretów najwybitniejszych operatorów filmowych światowego kina
 • Zwiększenie kompetencji maturalnych uczniów objętych zakresem rozszerzonym
 • Wykorzystanie esejów przesłanych do  Szwajcarii w materiałach promujących wystawę CINEMATOGRAPHERS / AUTORZY ZDJĘĆ FILMOWYCH na całym świecie przez autora portretów fotograficznych Piotra Jaxę-Kwiatkowsiego