Międzynarodowy projekt partnerski, w którym Liderem jest XXI LO w Warszawie we współpracy z Szkołą Partnerską – IPSIA Giacomo Ceconi w Udine we Włoszech, planowany do realizacji w jesienią 2022 roku, będzie dopiero drugą inicjatywą Lidera w zakresie otwarcia kształcenia na Europę, nawiązuje do tego jego tytuł „Trzeci krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie”.

Szkoły współpracując, w ramach projektu oddelegują do jego realizacji łącznie 30 uczniów oraz 6 członków kadry pedagogicznej, którzy wspólnie, w trakcie jednej mobilności, zrealizują program kształcenia atrakcyjny dla uczniów, istotnie rozwijający ich kompetencje kluczowe, co jest głównym celem projektu. Mobilność kierowana jest do klasy architektonicznej oraz innych wybranych w procesie analizy exante. W planowanej na
październik 2022 roku mobilności uczestniczyć będzie 20 uczniów wyłonionych z klas drugich i trzecich, w tym 4 uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Towarzyszyć im będzie 4 nauczycieli w roli opiekunów i mentorów. Z włoskiej szkoły partnerskiej w mobilności będzie uczestniczyło 10 uczniów oraz 2 opiekunów. Czas trwania mobilności w
miejscu docelowym przewidziano na 12 dni.

Mobilność nosi tytuł: „Architektura klasyczna i użytkowa regionu Niziny Weneckiej”. Związany jest z porównaniem dwóch miast i pokazaniu analizy w formie blogu architektonicznego, pełnego dobrych zdjęć i ciekawych, wielojęzycznych opisów przygotowanych przez uczniów. Na blogu oraz w broszurach poza klasycznym ujęciem architektury i urbanistyki zostaną przedstawione informację o architekturze użytkowej i przyjazności miasta oraz jego dostępności, oraz dostępności oferowanych przez nie usług, dla Osób o Specjalnych Potrzebach. Będzie to kontynuacja tematyki związanej z
dostępnością. W poprzednim projekcie PMU realizowanym w Grecji, jedna z mobilności dotyczyła dostępności treści w internecie. Całość odbywać się będzie w języku angielskim. Mobilność przewiduje przede wszystkim dążenie do wzmocnienia kluczowych kompetencji kształcenia ogólnego, a przy tym podnosi umiejętności związane z konkretnymi przedmiotami.
Szkoły, w ramach nawiązanej współpracy, będą realizować projekt zgodnie z najlepszymi praktykami, wiedzą, z nastawieniem na jakość działań i rozwój umiejętności i wiedzy kadry nauczycielskiej oraz instytucjonalnym rozwoju Szkoły, wynikającym z odpowiedzialności za realizację złożonych działań i dzięki współpracy z doświadczonym włoskim partnerem. Będziemy również dążyć do uzyskania jak największego wpływu projektu na inne osoby, uczniów naszej Szkoły, którzy nie wyjechali na mobilność, bliższą i dalszą społeczność.