Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego to kontynuacja projektu Szkolne Budżety Partycypacyjne, który realizowany był w roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu Fundacja Pole Dialogu nawiązała współpracę z 9 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Wśród nich znalazło się XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie.

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Cele projektu

  • wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,
  • włączenie uczennic i uczniów w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,
  • wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach,
  • budowanie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo,
  • społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  • zachęcenie do korzystania z tego rodzaju praktycznego uzupełnienia zajęć z przedsiębiorczości,
  • stworzenie katalogu dobrych praktyk i modelu (lub kilku modeli) SBO, skrojonego do potrzeb warszawskich szkół.

Szczegóły

W każdej ze szkół powoływany jest zespół roboczy, złożony z uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej oraz rodziców w szkołach podstawowych. Zespoły przy wsparciu mentorek i mentorów czuwają nad procesem w szkole: opracowują regulamin budżetu, komunikują go społeczności, weryfikują składane projekty i organizują głosowanie. Każda szkoła może indywidualnie dopasować realizację SBO do swojego harmonogramu

Mentorki i mentorzy będą prowadzić konsultacje indywidualne z osobami i grupami, które zdecydują się na składanie projektów. Następnie szkolne zespoły robocze zweryfikują projekty i przeprowadzą głosowania.

Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w ramach miejskiego Programu „Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto (2020-2021)”.