Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym

Dbając o proces podnoszenia jakości kształcenia oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza poszerzania wiedzy, pogłębiania zainteresowań oraz ułatwienia świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia, jak również fakt, że coraz więcej uczniów decyduje się zdawać maturę rozszerzoną z geografii dnia 18 listopada 2016 r podpisane zostało porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym. 

Porozumienie podpisała pani dyrektor Joanna Stocka oraz Przewodniczący Zarządu Głównego PTG prof. Antoni Jackowski.
W ramach porozumienia w naszej szkole będą miały miejsce m.in. wykłady prowadzone przez Oddział Warszawski PTG

Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego

7 lipca 2016 roku dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja dr Joanna Stocka podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnię reprezentowała Dziekan Wydziału o Zwierzętach prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka. W ramach zawartego porozumienia uczniowie Kołłataja z klas biologiczno-chemicznych będą uczestniczyli  w zajęciach dydaktycznych i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni oraz będą mieli możliwośc zwiedzania laboratoriów, zwierzętarni oraz zakładów doświadczalnych.

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

2 lipca 2010 roku XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zawarło z Wojskową Akademią Techniczną porozumienie o współpracy w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej i kulturalnej. Porozumienie uwzględnia patronat Wydziału Cybernetyki nad klasami z rozszerzeniem z matematyki i informatyki (klasy E). List intencyjny o współpracy podpisali rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz dyrektor XXI LO mgr Joanna Stocka.

Współpraca ma obejmować wspólne projekty edukacyjne, udział uczniów w wykładach, seminariach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Akademii. Istnieje również możliwość udziału zdolnych uczniów Liceum w przedsięwzięciach realizowanych przez studenckie koła naukowe Akademii oraz korzystanie z zasobów biblioteki WAT.

Szkoła współpracuje z:

 • Centrum Sztuki Współczesnej
 • Centrum Wolontariatu
 • Filmoteką Narodową
 • Klubem Osiedlowym „SURMA”
 • Wydziałem Cybernetyki WAT
 • Wydziałem Biologii i Fizyki UW
 • Biocentrum Edukacji
 • Instytutem Romanistyki UW, Ambasadą Francji
 • Szkoła utrzymuje kontakty z mediami
 • Szkoła umożliwia uczniom kontakty z przedstawicielami świata kultury i nauki.
 • Szkoła współpracuje z niepublicznymi szkołami wyższymi w ramach zajęć dla klas humanistycznych.