Literacko – multimedialny projekt autorski Grażyny Róziewicz, Iwony Piecyk, Aleksandry Wróblewskiej i Joanny Stockiej realizowany był w roku 2012 we współpracy z Portugalią w ramach Programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół. eTwinning (ang. twin − bliźniak) to program edukacyjny Unii Europejskiej pod patronatem Komisji Europejskiej, pomagający w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Służy idei integracji młodzieży europejskiej dzięki wspólnej pracy nad realizacją projektów edukacyjno – kulturalno – multimedialnych.

Działania polskiej strony projektu zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości przez Biuro Edukacyjne Programu eTwinning w Brukseli. Jest to wyróżnienie przyznawane najlepszym projektom multimedialnym realizowanym na tej platformie edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej.

Realizacja projektu w XXI LO:
Grażyna Róziewicz, Iwona Piecyk, Aleksandra Wróblewska, Joanna Stocka i uczniowie klasy medialnej 2c.

Działania objęte projektem w XXI LO:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności translatorskie i wiadomości z j.angielskiego w zakresie tłumaczenia miniatur poetyckich
 • Wykonanie przez uczniów cyfrowego plakatu promującego projekt w sieci
 • Zrealizowanie przez uczniów filmu o Warszawie z narracją w wersji angielskiej
 • Nowatorskie opracowanie literackie tradycyjnych tekstów legend warszawskich
 • Przetłumaczenie przez uczniów nowych wersji legend warszawskich na język angielski
 • Napisanie przez uczniów własnych bajek na temat zakupoholizmu, uzależnień od sieci i operacji plastycznych
 • Warsztaty grafiki cyfrowej dotyczące ilustracji
 • Wykonanie przez uczniów ilustracji do tekstów literackich młodzieży z Portugalii
 • Wykonanie przez uczniów ilustracji do napisanych przez siebie bajek na temat zakupoholizmu, uzależnień od sieci i operacji plastycznych
 • Realizacja przez uczniów etiud filmowych z narracją w wersji polskiej i angielskiej, w których wykorzystano wykonane prace plastyczne
 • Bieżąca korespondencja uczniów i nauczycieli z uczestnikami z
 • Portugalii na platformie eTwinning
 • Opublikowanie utworów literackich i filmowych uczniów w sieci na europejskiej platformie edukacyjnej eTwinning

Efekty projektu:

 • Zwiększenie kompetencji językowych uczniów z j. angielskiego i j. polskiego
 • Zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów
 • Opracowanie nowych wersji legend warszawskich w j. polskim i angielskim
 • Napisanie żartobliwych utworów literackich ostrzegających przed nowymi uzależnieniami
 • Wykonanie kilkudziesięciu ilustracji cyfrowych
 • Realizacja filmu o Warszawie z narracją w j. angielskim
 • Realizacja kilku etiud filmowych z ilustracjami uczniów z Polski i z
 • Portugalii z narracją w języku polskim i angielskim
 • Stała dostępność utworów literackich i filmowych uczniów XXI LO w sieci na europejskiej platformie edukacyjnej eTwinning