Międzynarodowy projekt partnerski, którego Liderem jest XXI LO w Warszawie we współpracy ze szkołą przy Związku Polaków na Ukrainie w Odessie, przewidziany jest do realizacji w 2021 roku. Do jego przeprowadzenia, szkoły delegują łącznie 36 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy razem, podczas jednego wyjazdu zrealizują program znacznie rozwijający ich kompetencje. Projekt nosi tytuł: „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość”. Związany jest z poszukiwaniem elementów wspólnych w historii obu narodów – Polaków i Ukraińców. Chcemy uświadomić młodym ludziom z obu krajów jak dużo ich łączy, ale też uzmysłowić dlaczego tak wiele nas dzieli. I właśnie tym podziałom pragniemy przeciwdziałać. W trakcie zajęć i warsztatów podejmiemy próbę walki z istniejącymi stereotypami i przeciwdziałania budowaniu nowych. Projekt będzie realizowany w oparciu o najlepsze praktyki i zdobytą przez kadrę wiedzę, z dbałością o jakość działań i rozwój. Uczestnicy wyjazdu wykorzystają zdobyte umiejętności na dalszych etapach kształcenia. Naszym celem jest uzyskanie jak największego wpływu projektu na uczniów naszej Szkoły, także tych, którzy nie wezmą udziału w wyjeździe oraz na bliższe i dalsze otoczenie.