Projekt literacko- multimedialny autorstwa Grażyny Róziewicz, Aleksandry Wróblewskiej i Joanny Stockiej realizowany był od stycznia do czerwca 2012 roku. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 2c. Grażyna Róziewicz przeprowadziła warsztaty literacko – wychowawcze dla uczniów na temat bajek oświeceniowych oraz nieracjonalnych zachowań we współczesności. Uczniowie za najbardziej szkodliwe uznali: zakupoholizm, uzależnienia od cyberprzestrzeni, używek i operacji plastycznych. Każdy z nich napisał jedną bajkę epigramatyczną lub narracyjną na wybrany przez siebie temat. Powstało 30 utworów, które następnie poddano redakcji literackiej, korygując min.: regularność wersyfikacyjno- akcentową, strukturę strof, leksykę.

Aleksandra Wróblewska przeprowadziła warsztaty informatyczne – uczniowie wykonali ilustracje cyfrowe do swoich utworów. Następnie Grażyna Róziewicz przeprowadziła cykl warsztatów teatralnych. Przygotowano spektakl edukacyjno – wychowawczo – multimedialny, który wystawiono dla całej społeczności szkolnej 27 czerwca 2012.
Opracowano także multimedialne materiały promujące projekt w Internecie.

Podsumowaniem projektu było wydanie książki „Bajki nie tylko dla dorosłych”, która ukazała się w grudniu 2012 roku.

Projekt został Laureatem Warszawskiego Konkursu na Najlepszy Projekt Edukacyjny 2012 roku w kategorii: Szkoły ponadgimnazjalne.