Dyrektor

 • Wioletta Dębiec

Wicedyrektorzy

 • Ewelina Dzieża
 • Wojciech Bartczak

Język polski

 • Monika Berlińska-Kopeć
 • Marzena Majewska
 • Beata Lewicka
 • Beata Pieńkowska – Bartczak
 • Grażyna Róziewicz
 • Anna Zwolińska

Matematyka

 • Alicja Borońska
 • Piotr Borowik
 • Wioletta Dębiec
 • Ewelina Dzieża
 • Anna Graba
 • Agnieszka Iwanicka

Fizyka

 • Grzegorz Duniec
 • Urszula Setlak

Chemia

 • Dorota Wojtasiewicz – Błachowska
 • Joanna Skrzeczewska

Biologia

 • dr Dagmara Chmielarz
 • Małgorzata Żiśka

Geografia

 • Marta Rogowska

Filozofia

 • Tomasz Jativa

Historia

 • Wojciech Bartczak
 • Piotr Jasik
 • Marcelina Koprowska
 • Elżbieta Terlecka – Pacut

WOS

 • Elżbieta Terlecka – Pacut
 • Wojciech Bartczak
 • Kamil Olak

Wychowanie fizyczne

 • Andrzej Bocianowski
 • Agata Chmielewska
 • Agnieszka Gieracka
 • Marzena Podolska
 • Marcin Krzysztoszek
 • Agnieszka Ronge-Sędrowska

Pracownicy MCI

 • Agata Mackiewicz
 • Renata Wójtowicz

Informatyka

 • Renata Jabłońska
 • Aleksandra Wróblewska

Przedsiębiorczość

 • Kamil Olak

Język angielski

 • Sylwia Bombała
 • Anna Despalles
 • Ewa Drowanowska
 • Ewa Franczak
 • Anna Gerszewska – Rusiniak
 • Edyta Gocał
 • Ewelina Kindziuk
 • Aleksandra Kotulska
 • Anna Walczak

Religia

 • Marek Sosiński
 • ks. Adam Olasek

Język niemiecki

 • Ewa Kołakowska
 • Katarzyna Przywara
 • Sebastian Tasakowski

Język francuski

 • Wioletta Kiełbicka
 • Edyta Mazur

Język hiszpański

 • Przemysław Mańkowski
 • Montserrat Giné Sánchez

Język rosyjski

 • Tomasz Bartczak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Renata Jabłońska

Retoryka

 • Marzena Majewska

Plastyka

 • Beata Pieńkowska-Bartczak

Wiedza o kulturze

 • Monika Berlińska – Kopeć
 • Beata Lewicka
 • Beata Pieńkowska – Bartczak

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Mariola Dobrosielska

Pedagog szkolny

 • Mariola Dobrosielska

Psycholog szkolny

 • dr Renata Pijarowska
 • Magdalena Ambroziak