Dostępność architektoniczna

Siedziba XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie mieści się w dwóch budynkach wolnostojących (budynek szkoły i sali sportowej) połączonym z łącznikiem.

Sposób dojazdu

Wejście na teren budynków znajdujących się przy ulicy Grójeckiej 93. odbywa się przez furtkę znajdującą się od strony ul. Banacha i bramę wjazdową od ulicy Hankiewicza i Metrykantów.
Przejście dla pieszych przy ulicy Banacha posiada sygnalizację świetlną, natomiast przejścia dla pieszych przy ul. Hankiewicza oraz Metrykantów nie są wyposażone w sygnalizację świetlną.

Ulice: Banacha, Hankiewicza i Metrykantów cechują się natężonym ruchem drogowym.
Od ulicy Hankiewicza i Metrykantów znajduję się parking samochodowy dla klientów Hali Banacha.

Wjazd samochodem możliwy jest wyłącznie od ulicy Hankiewicza.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości 1500m.
Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Banacha.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Bitwy Warszawskiej 1920r. 03 – kierunek Kawęczyńska-Bazylika, Centrum, (możliwy dojazd do stacji Metra Centrum) – linia 7, kierunek Gocławek , Centrum, (możliwy dojazd do stacji Metra Centrum – linia 9,

Bitwy Warszawskiej 1920r. 03 – kierunek Annopol, (możliwy dojazd do stacji Metra: Rondo ONZ) – linia 1,25

Bitwy Warszawskiej 1920r. 03 – kierunek Metro Wilanowska – linia 14, kierunek Marymont Potok (możliwy dojazd do stacji metra : Ratusz Arsenał, Świętokrzyska, Politechnika) – linia 15

Bitwy Warszawskiej 1920r. 04 – kierunek Okęcie (P+R Aleja Krakowska) linie – 7, 9,15

Bitwy Warszawskiej 1920r. 07 – kierunek Banacha – linie 1, 14, 15, 25

Najbliższe przystanki autobusowe:

Bitwy Warszawskiej 1920r. 01 – kierunek Siekierki Sanktuarium – linia 167, kierunek Pl. Narutowicza – linia 191, kierunek Falenica (przez Centrum) – linia 521.

Bitwy Warszawskiej 1920r. 02 – kierunek Okęcie (P+R Al. Krakowska) – linia 154, kierunek Szczęśliwice – linia 414.

Bitwy Warszawskiej 1920r. 05 – kierunek Metro Ursynów, Metro Młynów- linia 136, kierunek Sadyba – linia 172, kierunek Szczęśliwice – linia 186.

Bitwy Warszawskiej 1920r. 06 – kierunek Młynów – linia 136, kierunek Stare Bemowo – linia 154,
kierunek Reduta Wolska linia 167, kierunek Blue City – linia 172, kierunek Nowodwory (dojazd do linii metra Marymont) – linia 186,
kierunek Regulska (dojazd do Dw. Zachodni) – linia 191,
kierunek Bródno Podgrodzie (dojazd do stacji Metra Marymont) – linia 414,
kierunek Szczęśliwice linia 521.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Na parkingu zlokalizowanym na dziedzińcu obok budynku szkoły, przed wejściem głównym A do szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów.
Na zewnętrznym parkingu przed szkołą zostanie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły, ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa – Ochota

Do budynku prowadzi Wejście główne A oraz Wejście główne B.

Wejście główne A, które znajduje się od ul. Banacha oraz wejście boczne znajdujące się od strony ulic Hankiewicza i Metrykantów. Żadne z wejść do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak pochylni.

Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły z informacją chęci przybycia do budynku szkoły, w celu udzielenia Państwu pomocy.

Przy Wejściu Głównym A znajduję się domofon, a także portiernia z pracownikiem placówki.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Budynek nie jest wyposażony w wewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji (BUDYNEK WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW).

Szkoła nie posiada toalet damskiej i męskiej dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne nie mają umożliwionego dostępu do sali lekcyjnych, gabinetu dyrektora, pedagoga itp. (szkoła w miarę możliwości finansowych będzie dostosowywać budynek dla osób ze szczególnymi potrzebami).

W budynku są trzy klatki schodowe. Stopnie schodów są proste, z wystającymi noskami. Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami oraz brak kontrastowych oznaczeń stopni. (szkoła w miarę możliwości finansowych będzie dostosowywać budynek dla osób ze szczególnymi potrzebami).

W budynku zostały zainstalowane dwie pętle indukcyjne – przy wejściu głównym A obok portierni oraz na I piętrze w sekretariacie szkoły.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego ale można go zamówić po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie szkoły.

W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji. Są jedyne zamontowane standardowe tablice informujące o rozkładach pomieszczeń i ewakuacji (szkoła w miarę możliwości finansowych będzie dostosowywać budynek dla osób
ze szczególnymi potrzebami).

Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez cztery wejścia ewakuacyjne.
Budynek nie jest wyposażony w maty oraz krzesła do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek hali sportowej , ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa – Ochota

Do budynku hali sportowej prowadzi wejście wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich, zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca placówki.

W budynku znajdują się dwie kondygnacje. Hala sportowa nie jest wyposażona w windę dla wózków inwalidzkich.

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok sali sportowej. Szatnia dla niepełnosprawnych z dostosowanym węzłem sanitarnym znajduje się na parterze, w korytarzu obok hali sportowej.

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do hali sportowej na parterze.

Osoby niepełnosprawne nie mają umożliwionego dostępu do sali Fitness i Siłowni na I piętrze z powodu braku windy w budynku.

W budynku są dwie klatki schodowa. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. Posiadają fakturowe oznaczenia przed stopniami, natomiast brak kontrastowych oznaczeń stopni.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego ale można go zamówić po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie szkoły.

W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez dwa wejścia ewakuacyjne, w tym jedno (WEJŚCIE GŁÓWNE) dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w maty oraz krzesła do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.21lo.waw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 21.01.2021 r.
Deklarację została aktualizowana dnia 28.04.2021 r.

Raport z wynikami przeglądu dostępności znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły.
(załacznik http://bip.21lo.waw.pl/deklaracja.html)

Skróty klawiaturowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących oznaczonym stosownym znakiem dla niepełnosprawnych po prawej stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie droga telefoniczną tel. (022) 822 21 02 lub mailową sekretariat@21lo.waw.pl.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Wioletta Dębiec.

Drogą elektroniczną można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia tej dostępności.

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.
Adres: XXI Liceum Ogólnokształcące im Hugona Kołłątaja, ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa.
E-mail: sekretariat@21lo.waw.pl
Telefon: (022) 822 21 02
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/pl