„Wiem, umiem, robię, czyli Ja na rynku pracy”

Uczniowie XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie już dwukrotnie mieli okazję spotkać się i debatować z ekspertami rynku pracy o przyszłości, jaka czeka dzisiejsze młode pokolenia. Projekt „Wiem, umiem, robię, czyli Ja na rynku pracy” Fundacja ZwrotNa realizuje od 2015 roku przy wsparciu finansowym otrzymanym z Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Jaki jest cel projektu?

Zasadniczym celem projektu „Wiem, umiem, robię, czyli Ja na rynku pracy” jest przybliżenie uczniom specyfiki zmieniającego się rynku pracy z akcentem na uświadomienie posiadanych już przez nich zasobów (umiejętności i kompetencji) oraz wzmocnienie poczucia własnej skuteczności w celu budowania postaw przedsiębiorczych i zwiększania szans na rynku pracy (łatwiejsze wejście na rynek pracy i zajęcie na nim oczekiwanej pozycji).  Projekt jest połączeniem trzech elementów:

  1. projektu badawczego – badania jakościowego dotyczącego tego, jak młodzi ludzie postrzegają swoją przyszłość na rynku pracy
  2. panelu dyskusyjnego – debaty z udziałem młodzieży oraz ekspertów rynku pracy (przedsiębiorca, specjalista HR, freelancer) na temat przedsiębiorczości i sposobów zwiększenia szans na rynku pracy
  3. warsztatów aktywizujących – okazja do tego by nauczyć się, jak wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie debaty oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy

Realizacja projektu trwa 5 miesięcy, a do udziału w nim zaproszeni są uczniowie pierwszych i drugich klas. Uczniowie otrzymują zaświadczenia o wzięciu udziału w projekcie, tworząc swoją dokumentację do portfolio.

Z kim debatują uczniowie?

Zasadniczym etapem projektu jest debata uczniów z ekspertami rynku pracy.

Przedsiębiorcy

  • Marcin Beme, założyciel i dyrektor zarządzający firmy Audioteka.pl, serwisu z audiobookami (obecny jest w 23 krajach) Wymieniony w 2012 roku wśród 50 najbardziej kreatywnych ludzi biznesu w Polsce. Również w tym samym roku został przez Internet Standard wybrany „Człowiekiem Roku Polskiego Internetu”. W 2013 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za promowanie kultury, wybitne osiągnięcia dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz za promowanie polskiej myśli technicznej. Studiował ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i matematykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz informatykę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
  • Maciej Noga, członek Zarządu Grupa Pracuj SA. Związany z firmą od początku działalności jako jej współzałożyciel, pełnił najpierw funkcję dyrektora marketingu, a od 3 lat jako Chief Investment & Strategic Growth Officer odpowiada za inwestycje i rozwój nowych projektów. Oprócz swej podstawowej odpowiedzialności jest współtwórcą  i partnerem funduszu typu “Angel Investment” – HedgeHog Fund, funduszu Ataraxy Ventures Limited oraz pierwszego w Polsce funduszu filantropijnego Valores. Ukończył z wyróżnieniem studia MBA na University of Chicago Booth School of Business. Jest także absolwentem Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Marketingu i Strategii Marketingowych w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalista ds. HR

  • Beata Wolska, pedagog, doradca zawodowy, trener, szkoleniowiec w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Entuzjastka i pasjonatka swojej pracy. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Coaching Profesjonalny. Mottem, które przyświeca jej w realizacji celów zawodowych i w życiu prywatnym jest:  „Nie zapalisz w ludziach tego, co w tobie się nie pali”. Od 2008 roku związana z branżą Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego. Obecnie w Randstad Polska zajmuje się projektami consultingu HR.

Freelancer

  • Marcin Chydziński – pedagog, trener, coach. Właściciel firmy Laboratorium Rozwiązań. Absolwent wydziału scenopisarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Policealnego Studium Public Relations & Doradztwa Personalnego w Warszawie. W ramach Akademii TROP ukończył XIII edycję Szkoły Coachów, szkołę Liderów Sieci oraz kurs „Moderator zmiany w organizacji biznesowej”. W 1996 roku publikował satyryczne opowiadania w „Gilotynie”. Jego praca dyplomowa („Kibole”) została kupiona przez niemiecką firmę producencką OST WEST. Przez 7 lat prowadził w liceach autorski program warsztatów literackich. W latach 2006-2013 pracował w Centrum Nauki Kopernik, gdzie stworzył m.in. scenariusz fabularyzowanej galerii „Strefa Światła”. Od 2009 roku członek British Interactive Group. w lipcu 2013 roku jako pierwsza osoba spoza Wielkiej Brytanii zwyciężył w organizowanym w ramach BIG Event konkursie na prezentację naukową.

Jakie doświadczenie zdobywają uczestnicy projektu?

Uczniowie w ramach projektu mają okazję:
1. zapoznać się z metodyką prowadzenia badań i przeprowadzić badanie jakościowe począwszy od przygotowania scenariusza, poprzez rekrutację respondentów, poprowadzenie dyskusji grupowych, skończywszy na analizie wyników. W ramach samodzielnego prowadzenia badania uczniowie, podzieleni na role – grupy badaczy, mają okazję określić swoje predyspozycje do pełnienia poszczególnych ról (moderatora, analityka- -obserwatora oraz respondenta), realizować przewidziane dla nich zadania, a po wykonaniu zadań, dokonać samooceny własnych zasobów i umiejętności
2. spotkać się i skonfrontować swoje oczekiwania w dialogu z przedstawicielami pracodawców (debata w formie panelu z udziałem uczniów oraz ekspertów)
3. zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda i funkcjonuje miejsce, w którym przeprowadza się wszelkiego rodzaju badania jakościowe – ci uczniowie, którzy po szkoleniu z metod badań jakościowych przeprowadzili w swojej społeczności badanie opinii, wzięli udział w spotkaniu z badaczami rynku w profesjonalnym laboratorium Instytutu Badania Opinii Publicznej i Rynku Millward Brown

Co uczniowie sądzą o projekcie?

Udział w programie fundacji ZwrotNa był dla mnie nowym, a także bardzo inspirującym doświadczeniem, połączonym ze świetną zabawą. Pozwolił na obalenie wielu, utartych już, mitów dotyczących rynku pracy. Sądzę, że zdobyłem nowe doświadczenia i wiedzę, które będę mógł w przyszłości wykorzystać. (Tymek)

Szkolenie zostało przeprowadzone w sympatycznej, ale profesjonalnej atmosferze. Byliśmy traktowani poważnie, co dało nam energię do działania i poczucie odpowiedzialności za przeprowadzane badania. Mogłam dowiedzieć się więcej na temat tego zawodu, a nawet sprawdzić się w roli analityka. Dostałam przy tym wiele cennych rad, które na pewno wezmę sobie do serca. (Maja)

Z początku spodziewałem się, że będzie to dla mnie najzwyklejszy dodatek do CV. Szybko się jednak okazało, że będzie to niezapomniane doświadczenie. Mogłem się zastanowić, co myślę na temat mojej osoby na rynku pracy, dowiedzieć się, co myśli reszta młodzieży, poznać ciekawych ludzi i wyciągnąć wnioski jakie najbardziej mnie interesowały. Tak że dziękuję za tę przygodę! (Michał)

Z mojej strony chciałabym powiedzieć, że ten projekt był czymś niesamowitym. Badania opinii publicznej był to dla mnie nieznany obszar. Wiedziałam, że ktoś się tym zajmuje, ale nie wiedziałam, jak się to odbywa i na czym polega. Projekt z Fundacją poszerzył moje horyzonty! Ja i moi koledzy mieliśmy okazję poznać tę branżę „od kuchni”, co było świetnym doświadczeniem. Pomimo początkowych wątpliwości nie żałuję, że zaangażowałam się w ten projekt. Po dyskusji panelowej dostałam ogromny zastrzyk energii do działania! Dziękuję 🙂 (Ola)

Cieszę się, że wzięłam udział projekcie. Na początku nie byłam przekonana, czy chcę się w to angażować, ale zdecydowanie było warto i tego nie żałuję. Fakt, że moi rówieśnicy mają podobne obawy do moich (te związane z pracą), jest w pewien sposób podbudowujący. Poznanie przyczyn tego strachu podczas badań na pewno pomoże (i pomaga już w tym momencie) w jego zwalczaniu. Bardzo podobało mi się to, że miałam możliwość wysłuchania ekspertów. Ich słowa rozwiały moje wątpliwości oraz dowiedziałam się rzeczy, które przydadzą się w przyszłości. Mam wrażenie, że udział w projekcie w pewien sposób poszerzył moje horyzonty i zmienił sposób patrzenia nie tylko na pracę, ale też ogólnie na świat, relacje międzyludzkie. (Roksana)

Projekt sam w sobie mi się bardzo podobał i jestem zadowolona że podjęłam decyzje o wzięciu w nim udziału. Dzięki badaniom fokusowym znalazłam w sobie odwagę do wystąpień przed publicznych, zwróciłam uwagę na swoje zachowanie w stresie i myślę że pomoże mi to z radzeniem sobie w przyszłości. Bardzo podobała mi się możliwość wcielenia w dwie grupy pracujące nad badaniami, moderatorzy i analitycy. Własne stworzenie scenariusza oraz ustalenie całego przebiegu prezentacji wyników przeprowadzonych badań pokazał mi jak krótko i zwięźle przedstawiać wnioski. Udział w projekcie dał mi okazję poznania swoich umiejętności, o których wcześniej nie myślałam, że posiadam. Debata przeprowadzona z gośćmi dała mi wiele informacji, które jestem pewna przydadzą mi się w momencie szukania pierwszej pracy. Podsumowując – bardzo chętnie polecę udział w projekcie. (Martyna)

Projekt, jako forma doradztwa zawodowego

Ze względu na tematykę oraz proponowane formy pracy z młodzieżą projekt, realizowany w XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja:

  • służy edukacji młodzieży dla rynku pracy: uczy przedsiębiorczości i przyczynia się do zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy;
  • wpisuje się w założenia koncepcji Lifelong Learning, która zakłada odpowiedzialne kształtowanie swojej drogi zawodowej poprzez stałe kształcenie się;
  • jest przykładem sposobu budowania samoświadomości własnych zasobów; jest innowacyjną propozycją w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Metoda pracy opisana została w publikacji My, młodzi na rynku pracy. Materiał metodyczny do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.