Terminy wynikające z instrukcji organizacji Roku Szkolnego 2019/ 2020

02.09.2019Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
06.09.2019Kiermasz podręczników (przerwa po 4 i 5 lekcji na 1 piętrze przed sekretariatem)
10.09. – 13.09.2019Wyjazd integracyjny klas pierwszych po gimnazjum
17.09. – 20.09.2019Wyjazd integracyjny klas pierwszych po szkole podstawowej
18.11.2019Propozycja przewidywanych ocen niedostatecznych i obniżonych ocen ze sprawowania na I semestr
3.12.2019Ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen na I semestr
17.12.2019Ostateczny termin wystawiania ocen na I semestr
20.12.2019Zakończenie I semestru
23.12. – 01.01.2020Przerwa świąteczna, 25 – 26.12 Święta Bożego Narodzenia
16.03.2020Propozycja przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych i obniżonych ocen ze sprawowania dla klas 3
24.03.2020Ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen na II semestr dla uczniów klas 3
08.04.2020Ostateczny termin wystawiania ocen na II semestr dla uczniów klas 3
09 – 14.04 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020Zakończenie zajęć w klasach 3 z przedstawicielami klas drugich, Godz.13.00
od 04.05.2020 Egzaminy maturalne pisemne i ustne (zgodne z kalendarzem MEN)
22.05.2020Propozycja przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych i obniżonych ocen ze sprawowania dla klas 1 i 2
01.06.2020Ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen na II semestr dla klas 1 i 2
16.06.2020Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
26.06.2020Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

04.09.2019Zebrania dla Rodziców:
klasy 1 rozpoczęcie na Sali gimnastycznej
godz.17.00 (klasy 1g , 2 , 3)
godz.17.45 (1sp)
06.11.2019Dzień otwarty dla Rodziców
18.12.2019Zebranie z Rodzicami
18.03.2020Zebranie z Rodzicami
15.04.2020Zebranie z Rodzicami uczniów klas 3 i dzień otwarty dla pozostałych klas 1 i 2
03.06.2020Zebranie z Rodzicami

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

30.08.2019Rada pedagogiczna godz.9.00; temat: Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/20, szkolenie BHP
04.09.2019Rada Pedagogiczna
25.09.2020 Rada zatwierdzająca
14.10.2019 Rada szkoleniowa
06.11.2019 Rada Pedagogiczna
18.12.2019Rada Pedagogiczna klasyfikacja semestralna
19.12.2019Rada zatwierdzająca
08.01.2019Rada szkoleniowa
18.03.2020Rada Pedagogiczna i szkoleniowa
15.04.2020Rada klasyfikacyjna klas 3
20.04.2020Rada zatwierdzająca
29.04.2020Szkoleniowa rada pedagogiczna – procedury maturalne
03.06.2020Rada Pedagogiczna
22.06.2020Rada klasyfikacyjna
23.06.2020Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej
26.06.2020Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego  2019/2020. godz. 11.00

Uroczystości szkolne

02.09.2019 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
08.09.2019 Udział w uroczystości przy Pomniku Barykada Września
27.09.2019 Ślubowanie klas 1 oraz przejęcie opieki nad sztandarem szkoły przez uczniów klas drugich. Godzina 9.00 (klasy 1g), Godzina 10.00 (klasy 1sp)
14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej
12.11.2019 Obchody Święta Niepodległości z grą miejską dla klas 1 i 2
20.12.2019 Jasełka
Styczeń/lutyStudniówka
25.03.2020 Dzień otwarty – dla kandydatów, ( promocja szkoły ) 17.00 i 18.00
24.04.2020 Zakończenie Roku Szkolnego w klasach trzecich
29.05.2020 Festiwal nauki
26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne

14.10.2019Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2019Wszystkich Świętych
11.11.2019Narodowe Święto Niepodległości
12.11.2019Obchody Święta Niepodległości z grą miejską dla klas 1 i 2
23.12. – 31.12.2019Przerwa świąteczna, 25 – 26.12 Święta Bożego Narodzenia
01.01.2020Nowy Rok
02, 03.01.2020Dni wolne od zajęć dydaktycznych
06.01.2020Święto Trzech Króli
10 – 23.02.2020Ferie zimowe
09 – 14.04 2020Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.20201 Maja
04 – 06.05.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1 i 2
11.06.2020Boże ciało
12.06.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych