Skład Rady Rodziców:

  • Magdalena Rak (2A) – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Aneta Opalska (1E i 2F) – Skarbnik Rady Rodziców
  • Adam Słowiński (1A i 2D) – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
  • Iwona Wiewiór (2E) – Członek Prezydium Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Mariusz Gdulski (1L) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Małgorzata Kowalska (1G) Członek Komisji Rewizyjnej
  • Magdalena Bracka (1D) Członek Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie dziękujemy Panom Pawłowi Weszpińskiemu i Markowi Bednarskiemu za dotychczasową współpracę w Radzie Rodziców.
Kontakt do Rady Rodziców: rada.rodzicow@21lo.waw.pl


Numer konta bankowego:
90 1440 1387 0000 0000 1057 2592
Prosimy o tytuł przelewu: Rada rodziców 2019/2020 Imię i nazwisko dziecka, klasa.