6 marca 2020 roku podczas otwarcia XXXIII Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2020, Pani Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wioletta Dębiec, odebrała dyplom potwierdzający przynależność szkoły do grona ZŁOTYCH SZKÓŁ

ROK 2016

25 lutego 2016 roku w trakcie XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2016 odbyła się uroczysta otwarta sesja Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy. Podczas sesji Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy nagrodziła najlepsze stołeczne licea i technika.

Nasza szkoła znalazła się w gronie 25 warszawskich liceów, które osiągnęły najlepsze wyniki w kolejnych edycjach Rankingu Liceów Warszawskich od 1992 roku. Z tej okazji Pani Dyrektor, Joanna Stocka odebrała pamiątkowy emblemat w formie tarczy, który został umieszczony na budynku naszej szkoły.

Zwycięskim szkołom pogratulowali także rektorzy stołecznych uczelni akademickich – wręczyli dyplomy liceom, które w minionym ćwierćwieczu dostarczyły im najlepszych kandydatów. Z rąk Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof.dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka Pani Dyrektor odebrała podziękowania za najlepsze przygotowanie uczniów na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.