W latach 2015 -2017 uczniowie klas medialnych 1c i 2c realizowali projekt edukacyjno – społeczny Grażyny Róziewicz „GALERIA VIP-ów KOŁŁĄTAJA” pod patronatem Dyrektor Joanny Stockiej. Współrealizatorami projektu byli nauczyciele  XXI LO oraz  najwybitniejsi absolwenci Kołłątaja z Polski i zagranicy: naukowcy, biznesmeni, artyści, politycy i sportowcy. Łącznie w projekcie wzięło udział około 300 uczestników.
W wyniku projektu powstały: książka w wersji papierowej i cyfrowej oraz stała wystawa biogramów VIP-ów Kołłątaja w budynku liceum przy ul. Grójeckiej 93.

Działania objęte projektem:

 1. Nawiązanie przez uczestników projektu kontaktu z VIP-ami
 2. Zapoznanie się z literaturą podmiotu VIP-ów
 3. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu na temat VIP-ów
 4. Zapoznanie się z dorobkiem VIP-ów i ich osiągnięciami na poziomie ogólnopolskim, europejskim i światowym
 5. Opracowanie i autoryzacja biogramów VIP-ów
 6. Przeprowadzenie wywiadów z VIP-ami
 7. Wykonanie fotograficznej sesji portretowej z VIP-em w wybranym przez niego otoczeniu maks. 6 zdjęć
 8. Napisanie reportażu na temat  życia VIP-a ok. 500 słów
 9. Wykonanie reportażu fotograficznego na temat życia  VIP-a maks. 6 zdjęć  
 10. Realizacja reportażu filmowego na temat życia VIP-a  długość: 3-5 minut 
 11. Realizacja prezentacji multimedialnej na temat VIP-a  objętość: 20-25 slajdów
 12. Otwarcie GALERII VIP-ów KOŁŁĄTAJA w budynku Liceum przy ul. Grójeckiej 93
 13. Otwarcie WIRTUALNEJ GALERII VIP-ów KOŁŁĄTAJA na stronie oficjalnej liceum: www.21lo.waw.pl
 14. Przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o VIP-ach Kołłątaja
 15. Spotkania z VIP-ami w ramach preorientacji zawodowej

Cele projektu:

Motywowanie pozytywne młodzieży do nauki, samokształcenia i rozwoju osobistego
Preorientacja zawodowa
Rozwijanie umiejętności związanych z technologią cyfrową
Rozszerzenie wiedzy na temat różnych źródeł informacji
Rozwijanie umiejętności samodzielnego selekcjonowania i opracowywania informacji
Rozwijanie umiejętności  wartościowania tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji  
Rozwijanie kompetencji społecznych w kontakcie z wybitnymi Polakami
Pogłębianie poczucia godności narodowej
Rozwijanie poczucia godności i wspólnotowości z własnym środowiskiem edukacyjnym
Pogłębianie umiejętności pokonywania barier międzypokoleniowych
Tworzenie mostów międzypokoleniowych
Integracja środowiska uczniów i absolwentów XXI LO im. H. Kołłątaja