Poza zajęciami w szkole, uczniowie z klas o profilu biologiczno – chemicznym mają wiele okazji by rozwijać swoje pasje przyrodnicze i wcielać w życie projekty badawcze. Dzięki objęciu patronatem przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w trakcie roku szkolnego nasi uczniowie zapraszani są na wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych. Ponadto, współpracujemy również z BioCentrum Edukacji Naukowej, gdzie odbywają się dodatkowe warsztaty w laboratoryjne.


Kwiecień 2017- warsztaty „Biotechnologia przeciwciał w klinice” klasy 1d (biologiczno-chemicznej) w BioCentrum Edukacji Naukowej

Styczeń 2016 rok – zajęcia klasy 2c (w ramach zajęć przyrody) w BioCentrum Edukacji Naukowej

17 czerwca 2016 roku – Wycieczka uczniów klas pierwszych do Kampinoskiego Parku Narodowego

6-9 czerwca 2016 roku – Brzeziny, Kraina Dzikiej Kaczki, wyjazd edukacyjny klasy 1d (biologiczno-chemicznej)