Tytuł postępowania: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych realizowanych podczas wyjazdu, zorganizowanego w ramach programu ERASMUS + projekt nr: : 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066262, dla uczniów i opiekunów XXI LO

Numer postępowania: 1/02/2023

Id postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3e5e101a-bcf3-11ed-9236-36fed59ea7dd

Adres i szczegóły postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e5e101a-bcf3-11ed-9236-36fed59ea7dd