Zapis wirtualnego dnia otwartego dla kandydatów:

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mail: rekrutacja21lo@21lo.waw.pl . Postaramy się możliwie szybko odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Dyrekcja XXI LO


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Planowane klasy

1A. klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

języki obce:j.angielski, II język do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański)
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:matematyka, fizyka, informatyka
przedmioty uzupełniające:analiza matematyczna, wstęp do grafiki komputerowej
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, fizyka, informatyka

1B. klasa matematyczno-geograficzna

języki obce:j.angielski, j. hiszpański,
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:matematyka, geografia, j. angielski lub j. hiszpański
przedmioty uzupełniające:podstawy ekonomii
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, geografia, język angielski

1C. klasa humanistyczna

języki obce:j.angielski, II język do wyboru (j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski)
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:j. polski, j.angielski, historia
przedmioty uzupełniające:historia sztuki, literatura i film
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, historia, j. angielski

1D. klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna

języki obce:j.angielski, II język do wyboru (j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski)
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:matematyka, biologia, chemia
przedmioty uzupełniające:eksperymenty w naukach przyrodniczych
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, biologia, chemia

1E. klasa społeczna

języki obce:j.angielski, II język do wyboru (j. niemiecki lub j. francuski)
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:historia, j. polski lub wos, j. niemiecki lub j. francuski
przedmioty uzupełniające:filozofia
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, j. angielski, historia

1F. klasa architektoniczna


języki obce:j.angielski, II język do wyboru (j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański)
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:matematyka, informatyka, rysunek (z historią sztuki)
przedmioty uzupełniające:grafika komputerowa
przedmioty punktowane:matematyka, j. polski, j. angielski, informatyka