PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000267300%2F01%2FP

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000118391%2F01%2FP