Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

Opublikowano: środa, 05 lipca 2023 12:51

Drodzy tegoroczni maturzyści!

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 7 lipca 2023 r.

  • Osoby, które zdawały w tym roku maturę mają możliwość obejrzenia wyników na stronie www.wyniki.edu.pl . Dostęp do tej strony macie poprzez ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). W razie kłopotów z zalogowaniem proszę o kontakt z sekretariatem XXI LO.
  • Odbiór świadectw maturalnych w dniu 7.07.2023 roku w sekretariacie XXI LO, w godzinach 11:00 – 14:00. W kolejnych dniach w godzinach pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku, godziny 9:00 – 14:00.
  • Odbiór świadectwa przez osobę trzecią będzie możliwy TYLKO na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego: dane zdającego i odbierającego wraz z danymi dokumentu tożsamości (do okazania przy odbiorze), czytelny podpis zdającego oraz datę wystawienia upoważnienia.