WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO – maj 2008 r.

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Wyniki dla poszczególnych przedmiotów wyrażone w skali staninowej.

Ogółem do egzaminu maturalnego przystąpiło 169 abiturientów.
Uzyskane wyniki pozwoliły zająć szkole 28 miejsce w rankigu „Perspektyw” oraz 29 miejsce za wyniki maturalne.

PrzedmiotPoziom egazaminu
podstawowyrozszerzony
statninwynik średni w % (arkusz standardowy) staninwynik średni w % (arkusz standardowy)
Biologia9 najwyższy66,608 bardzo wysoki 60,05
Chemia6 wyżej średniej58,00
Fizyka i astronomia5 średni56,677 wysoki 65,82
Geografia8 bardzo wysoki 62,335 średni60,16
Historia7 wysoki 64,297 wysoki 53,35
Język angielski8 bardzo wysoki 86,637 wysoki 76,97
Język francuski6 wyżej średniej85,00
Język niemiecki8 bardzo wysoki 88,17
Język polski9 najwyższy67,336 wyżej średniej56,96
Język rosyjski8 bardzo wysoki86,675 średni83,00
Matematyka7 wysoki 66,738 bardzo wysoki 72,36
Wiedza o społeczeństwie7 wysoki53,756 wyżej średniej44,15

Opracowano na podstawie raportów z poszczególnych przedmiotów maturalnych OKE Warszawa

LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW

  • Bartosz Biernacki I miejsce w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza – „Puszkiniana 2009”
  • Bartosz Biernacki I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy „Na Wschód od Bugu”
  • Anna Klonowska III nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Fotografii o Tematyce Sportowej „Fotowalk”
  • Antoni Królikowski – rola Grzegorza Przemyka w filmie  „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii wybitnego absolwenta Kołłątaja – Rafała Wieczyńskiego – premiera – marzec 2009
  • Antoni Królikowski – liczne role film. i tv, min. „Lejdis”,  „Pogoda na piątek”, „39 i pół”, „ Dom nad rozlewiskiem”
  • Zuzanna Patocka Grand Prix w kategorii Topic-Graph 2D za grafiki: „Małe niebo”, „Portret miasta” w Konkursi Animacji i Grafiki Komputerowej – Flesztival.edu
  • Zuzanna Patocka, “Come accendere un ritratto in Photoshop? Un fotomontaggio… scottante!”- publikacja we włoskiej edycji www. psdmag.org

„Zuzanna Patocka – giovane freelancer, studentessa del Liceo di Hugon Kołłątaj di Varsavia – alla classe d’indirizzo cinematografico. Realizza la sua passione creando progetti espressivi e pieni di ottimismo. Alcuni di essi sono gia stati utilizzati commercialmente. Il tempo libero lo passa in gallerie, al cinema ed in bici.”

Źródło: włoska edycja psd, jak wyżej

  • Michał Piotrowski – zwycięstwa w licznych castingach do filmów reklamowych prestiżowych kampanii promocyjnych min.: Telekomunikacji Polskiej S.A., Avon