Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Opublikowano: czwartek, 05 września 2019 07:49

Bardzo prosimy o jak najszybsze wpłaty za wyjazd integracyjny.

Pieniądze należy wpłacać na wydzielony rachunek dochodów XXI Liceum Ogólnokształcącego:

Bank Handlowy 11 1030 1508 0000 0005 5086 0058

Konieczny dopisek:
Tytułem – wyjazd integracyjny w dniach …………………(10-13 września lub 17-20 września)
imię i nazwisko dziecka   …………………………………….
klasa …………………