Stowarzyszenie Oświatowe „HUGO” zostało powołane przez Rodziców i Nauczycieli po to, żeby wspomóc działalność edukacyjną szkoły. Chcemy organizować zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów umożliwiając im rozwijanie zainteresowań, uzupełniać wiedzę z przedmiotów szkolnych, brać udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Chcemy, żeby szkoła tętniła życiem również po obowiązkowych lekcjach, a każdy Uczeń i Uczennica mogli tu znaleźć ciekawe zajęcia, które pomogą im rozwijać swoje pasje i tworzyć Wspólnotę. Angażujemy Nauczycieli, Wolontariuszy, Osoby, które swoją pasją i zaangażowaniem mogą pokazać naukę w atrakcyjny sposób i poprowadzić Uczniów i Uczennice przez ścieżki rozwoju w różnych jego aspektach. Nauczyciele proponują od roku szk. 2024/25 realizację zajęć:

  • tutoringowych i coachingowych – pomagających w wyborze ścieżki rozwoju, ustalaniu celów edukacyjnych i rozwojowych, układaniu indywidualnego planu działania w oparciu o zainteresowania i mocne strony;
  • teatralnych, wokalnych – dla osób chętnych zaangażować się w tworzenie improwizacji, pracę na scenie i przygotowanie oprawy scenicznej;
  • językowych – rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, francuskim, niemieckim. W zależności od grupy zajęcia mogą być ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu maturalnego (również na poziomie dwujęzycznym dla osób realizujących naukę w zakresie podstawowym), przygotowanie do egzaminów certyfikujących, rozwijanie sprawności językowej w obszarze biznesowym, itp.;
  • przedmiotowych (język polski, fizyka, chemia, geografia, historia, historia sztuki) – skoncentrowanych na przygotowaniu do egzaminu maturalnego lub ukierunkowanych na uzupełnienie zaległości i ćwiczenie umiejętności zdobywanych w toku zajęć. Uczniowie uzdolnieni, zainteresowani startem w konkursach i olimpiadach będą mogli, pod kierunkiem nauczyciela, rozwijać swoje zainteresowania, eksperymentować i brać udział w projektach edukacyjnych.

To, jakie zajęcia zostaną zorganizowane zależy od potrzeb zgłoszonych przez Uczennice i Uczniów (zajęcia indywidualne, grupowe, dla zespołów klasowych), deklaracji Rodziców o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz zobowiązania do opłacania składek członkowskich i dyspozycyjności Nauczycieli.

Szczegółowe informacje o zasadach działania Stowarzyszenia zostaną podane na początku września 2024.

Już teraz zachęcamy bardzo Państwa Rodziców do składania deklaracji członkowskiej. Druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie Liceum oraz w załączonych dokumentach.

Stowarzyszenie Oświatowe Hugo

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

KRS 0001077157 NIP 7011181492 REGON 52728392600000

Numer konta: mBank 12 1140 2004 0000 3102 8446 2201

Adres mailowy do kontaktu hugoso@21lo.waw.pl