Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Kamila Kutyła-Szpindler, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl