Wyniki rekrutacji do projektu PO WER

Opublikowano: czwartek, 08 września 2022 15:10

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu formularzy zgłoszeniowych, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do projektu „Trzeci krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO” następujących osób: