Ważne! Sprawdziany do klasy architektonicznej i oddziałów dwujęzycznych w 2. terminie

Opublikowano: czwartek, 06 czerwca 2024 10:20

Kandydaci którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie mogli przystąpić w 1. terminie do sprawdzianu umiejętności kierunkowych (do klasy architektonicznej) lub sprawdzianu kompetencji językowych (do oddziałów dwujęzycznych) obowiązani są do złożenia pisemnego podania do Dyrekcji Szkoły z prośbą o dopuszczenie do zdawania egzaminu w 2. terminie!