• II Konkurs Multimedialny Artystyczny Fenomen Rodu Sobocińskich 2014
  • Kategoria: ilustracje – I Miejsce – Karolina Kuwezak, II Miejsce – Weronika Basiak, III Miejsce ex aequo – Marcin Sahajdakiewicz i  Stanisław Najdek
  • Kategoria: prezentacje multimedialne – I Miejsce –  Sebastian Kaczura, II Miejsce – Jakub Domżalski, III Miejsce –  Marcelina Mrukiewicz
  • Kategoria: etiudy filmowe: I Miejsce –  „Świat w oczach” realizacja: Przemysław Burkacki, Marek Szymański, Arkadiusz Balcerzyk, Jakub Chuptyś, Filip Gradowski, II Miejsce – „Świat w oczach” realizacja: Agnieszka Cichocka, Dominika Filipowicz,  Monika Lach,  Edyta Maliszewska,   Aleksandra Lemiszewska, III Miejsce ex aequo „Niedziela rano” realizacja: Adam Potocki, Bartosz Kudyba, Aleksandra Barteczek i „Dobranoc” realizacja:  Karolina Waśkiewicz, Przemysław Chrustny, Weronika Walenciak , Maksymilian Koc
 • Urszula Krzemińska i Kamil Kisiel – Wyróżnienia w Konkursie Wiedzy  o Filmie zorganizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
 • Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Filmowy 48 Hour Film Project Do pokazów finałowych został  zakwalifikowany  film pt. „Nauczyciel” zrealizowany przez uczniów z klasy 3c: Przemysława Burkackiego, Arkadiusza Balcerzyk, Jakuba Chuptyś, Filipa Gradowskiego, Marka Szymańskiego i Martę Sobolewską
 • Europejski Konkurs Międzynarodowego Programu Edukacyjnego eTwinning na Najlepszy Polski Projekt Edukacyjny w roku 2013 Polska Krajowa Odznaka Jakości Europejskiego Programu eTwinning w roku 2013 dla prof. Grażyny Róziewicz,  prof. Iwony Piecyk oraz uczniów kl.1c, 2c i 3c za międzynarodowy projekt edukacyjny „Creation  and illustration of  stories or legends”
  Wybór nagrodzonych działań  opublikowany jest pod adresem: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75618
 • I Nagroda Warszawska za Najlepszy Projekt z zakresu Edukacji Kulturalnej w roku 2012 w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne dla projektu „Bajki nie tylko dla dorosłych” autorstwa Grażyny Róziewicz, Aleksandry Wróblewskiej i Joanny Stockiej zrealizowanego z uczniami kl.2c. IV Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej – Konkurs na Najlepszy Projekt z zakresu Edukacji Kulturalnej w 2012
 • Dorota Kamińska , uczennica klasy If (humanistycznej), zajęła III miejsce w  V Janowym Turnieju Literackim (kategoria esej); tekst umieszczono w tomiku pokonkursowym
 • Aleksandra Prus uczennica klasy 1a (matematyczno – fizycznej) zdobyła wyróżnienie XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA 2014”
 • Julian Klonowski uczeń klasy filmowej 3c został laureatem 2 miejsca finału XXXVIII Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki
 • Weronika Rządkowska uczennica klasy IIb (lingwistyczno – kulturowej), otrzymaławyróżnienie Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język angielski)
 • Karol Choim uczeń klasy IIIa (matematyczno – fizycznej), otrzymał wyróżnienie wMiędzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język angielski)
 • Zuzanna Kafarowska uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język angielski)
 • Andrea Bełda uczennica klasy IIb (lingwistyczno – kulturowej), zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język angielski)
 • Tobiasz Wroniewicz uczeń klasy IId (biologiczno – chemicznej), zajął III miejsce wMiędzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język rosyjski)
 • Lidia Średnicka, uczennica klasy IIb (lingwistyczno – kulturowej), otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język francuski)
 • Sebastian Jaworski, uczeń klasy IIb (lingwistyczno – kulturowej), otrzymał wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język francuski)
 • Natalia Cáp, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język francuski
 • Joanna Cáp, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język francuski)
 • Paulina Janiak, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język francuski)
 • Justyna Dywan, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), otrzymała  wyróżnienie Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język hiszpański)
 • Zuzanna Kafarowska, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno – kulturowej), zajęła II miejscew  Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO (kategoria język hiszpański)
 • Joanna Kucharska, uczennica kl. If (humanistycznej) zajęła I miejsce w IX Warszawskim Konkurs Pisania Listów
 • Zespół No To Hugo (w składzie  Adrianna Mazánik, Beata Przetacka – uczennice kl. IIIa, matematyczno–fizycznej, Piotr Garbiński, Wawrzyniec Szymaszek – uczniowie klasy If, humanistycznej, Olga Odrzygóźdź, uczennica kl. IIb, lingwistyczno-kulturowej) zdobył III miejsce w  XIII Mazowieckim Festiwalu Teatralnym Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej  „Asteriada” za spektakl Wdowy Sławomira Mrożka
 • Adrianna Mazánik, Beata Przetacka, uczennice kl. IIIa (matematyczno–fizycznej), otrzymały wyróżnienie za grę aktorską w V Grochowskich  Spotkaniach Teatralnych „Na Rogatkach” w spektaklu Wdowy Sławomira Mrożka
 • Zespół No To Hugo (w składzie  Adrianna Mazánik, Beata Przetacka – uczennice kl. IIIa, matematyczno–fizycznej, Piotr Garbiński, Wawrzyniec Szymaszek – uczniowie klasy If, humanistycznej, Olga Odrzygóźdź, uczennica kl. IIb, lingwistyczno-kulturowej) zdobył I miejsce w V Grochowskich  Spotkaniach Teatralnych „Na Rogatkach” za spektakl WdowySławomira Mrożka
 • Ewa Przybylińska, uczennica klasy IIc (filmowo-medialnej), zdobyła GRAND PRIX wKonkursie Recytatorskim MÓWIDŁO, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
 • Paulina Janiak, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno-kulturowej), zajęła I miejsce w Konkursie Recytatorskim „Poezja na jutro i dziś”
 • Beata Przetacka, uczennica klasy IIIa (matematyczno-fizycznej), wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Poezja na jutro i dziś”
 • Sebastian Jaworski, uczeń klasy IIb (lingwistyczno-kulturowej), reprezentujący Teatr PARADOX, zajął III miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Cypriana Norwida
 • Zuzanna Kafarowska, uczennica klasy IIIb (lingwistyczno-kulturowej), zdobyła I miejsce w II Slamie  Poetyckim organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Ochota m. st. Warszawa
 • Sebastian Jaworski, uczeń klasy IIb ((lingwistyczno-kulturowej), reprezentujący Teatr PARADOX, zajął I miejsce w XI Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Poety
 • Zuzanna Bernat, uczennica klasy IIb (lingwistyczno-kulturowej), finalistka XI Mazowieckiego  Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety
 • Beata Przetacka, uczennica klasy IIIa (matematyczno-fizycznej) została finalistką XI edycji Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji  Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa”
 • Paulina Janiak, uczennica klasy IIb (lingwistyczno-kulturowej), otrzymała wyróżnienie w X Warszawskim Konkursie Recytatorskim Poezji Zbigniewa Herberta