WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO – maj 2005 r.

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Tabela 1.

Wyniki średnie (w %) uzyskane przez zdających z poszczególnych egzaminów

Przedmiot poziom egzaminu % osób, które zdały egzamin
podstawowy rozszerzony
liczba zdających wynik średni w % (arkusz standardowy)liczba zdających wynik średni w % (arkusz standardowy)
ob.dod.ob.dod.
Biologia371484,63361466,68100,00
Chemia131874,58111856,76100,00
Fizyka i astronomia51367,4451337,56100,00
Geografia14678,4011666,12100,00
Historia311265,74251233,08100,00
Historia muzyki188,00174,13100,00
Historia sztuki271,50271,67100,00
Język angielski130990,9889969,67100,00
Język francuski4389,863356,86100,00
Język niemiecki2385,91669,67100,00
Język polski17065,826356,86100,00
Język rosyjski12194,2310180,73100,00
Język włoski181,00183,00100,00
Matematyka572472,96512445,36100,00
Wiedza o społeczeństwie103067,1093067,54100,00

W powyższej tabeli podano średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja odpowiednio dla danego przedmiotu, osobno dla poziomu podstawowego i dla poziomu rozszerzonego.

Ogółem do egzaminu maturalnego przystąpiło 170 uczniów

Ogółem zdało egzamin maturalny w sesji 2005 r. 168 uczniów 98,82%


Tabela 2.

Wyniki dla poszczególnych przedmiotów wyrażone w skali staninowej.

PrzedmiotPoziom egazaminu
podstawowyrozszerzony
statninwynik średni w % (arkusz standardowy) staninwynik średni w % (arkusz standardowy)
Biologia9 najwyższy94,638 bardzo wysoki66,68
Chemia7 wysoki74,587 wysoki56,76
Fizyka i astronomia7 wysoki67,447 wysoki37,56
Geografia8 bardzo wysoki 78,408 bardzo wysoki66,12
Historia8 bardzo wysoki65,745 średni33,08
Język angielski8 bardzo wysoki 90,987 wysoki 74,13
Język francuski7 wysoki89,866 wyżej średniej71,67
Język niemiecki7 wysoki85,916 wyżej średniej69,67
Język polski9 najwyższy 65,828 bardzo wysoki56,86
Język rosyjski8 bardzo wysoki94,237 wysoki80,73
Matematyka8 bardzo wysoki72,968 bardzo wysoki45,36
Wiedza o społeczeństwie8 bardzo wysoki67,109 najwyższy67,54

Opracowano na podstawie raportów z poszczególnych przedmiotów maturalnych OKE Warszawa

W powyższej tabeli, obok średnich wyników uzyskanych przez szkołę z poszczególnych przedmiotów (osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego), podano informację o tych wynikach wyrażoną w skali staninowej dla średnich wyników szkół.

Skalę staninową przygotowano dla wyników w szkołach z poszczególnych przedmiotów, biorąc pod uwagę średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów każdej szkoły. Korzystając z niej można odnieść wyniki uczniów danej szkoły do wyników uzyskanych przez uczniów innych szkół w naszym województwie. Przykładowy komentarz ograniczamy do dwóch przedmiotów – języka polskiego i biologii:

  • dla języka polskiego, średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych przez maturzystów naszego Liceum dla poziomu podstawowego egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi 65,82%, ten średni wynik uczniów naszej Szkoły mieści się w przedziale procentowym 65,26–73,33, czyli w staninie dziewiątym – najwyższym (patrz: Raport egzaminu maturalnego z języka polskiego). Jest to wynik najwyższy, który uzyskało 27 szkół w województwie mazowieckim (na 550 szkół licealnych przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2005 r. w naszym województwie);
  • dla biologii, średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych przez maturzystów naszego Liceum dla poziomu podstawowego egzaminu maturalnego z biologii wynosi 84,63%, ten średni wynik uczniów naszej Szkoły mieści się w przedziale procentowym 82,92-94,50 czyli w staniniedziewiątym – najwyższym (patrz: Raport egzaminu maturalnego z biologii). Jest to wynik najwyższy, który uzyskały 24 szkoły w województwie mazowieckim (na 497 szkół licealnych naszego województwa przystępujących do egzaminu maturalnego z biologii w maju 2005 r.).

LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW

  • Zuzanna Patocka (IC) – nagroda GRAND PRIX w konkursie FLESZTIWAL w kategorii TOPIC-GRAPH-2D
  • Robert Bernat, Mikołaj Biesaga, Paweł Galiński, Joanna Marciniak, Tomasz Sott, Grzegorz Szczepański – pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszy Biznesplan Nowego Przedsięwzięcia (konkurs NBP i Fundacji Wiedzy i Przedsiębiorczości)
  • Katarzyna Iwańska (IC) – I nagroda w Konkursie Związku Polskich Artystów FotografikówWarszawa w fotografii młodych
  • Katarzyna Iwańska (IC) – II nagroda w VII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Moje wakacje
  • Konrad Zduniak (IIIC) – wyróżnienie za cykl liryków w Ogólnopolskim Konkursie TVP2Dolina kreatywna
  • Drużyna z Kołłątaja w składzie: Maciej Mętrak, Krzysztof Kotlarski, Paweł Murawiński, Aleksandra Grudzińska, Stanisław Wojciechowski zdobyła II Miejsce w IV Warszawskim Konkursie Debat Oksfordzkich zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Liceum im. C.Plater- Zyberkówny – Finał –  czerwiec 2006