Wyniki wyborów do Szkolnej Rady Uczniów

Opublikowano: piątek, 29 października 2021 12:24
Podczas wyborów oddano 384 głosy (362 w formie stacjonarnej i 22 w formie online) w tym 371 głosów ważnych i 13 głosów nieważnych.
Frekwencja wyborów wyniosła 46,9%

– Grupa „Kołłątaj 2022” otrzymała w wyborach 197 głosów
– Grupa „WYgraMY” otrzymała 174 głosy

Wybory wygrała grupa „Kołłątaj 2022” w składzie:
– Wiktor Pachocki klasa 3F
– Jakub Kochanowicz klasa 3F
– Zuzanna Walczak klasa 3B
– Patrycja Kirpa klasa 2C
– Marcin Stępień klasa 3E

Gratulujemy wygranej i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności Kołłątajowskiej.