Wyniki rekrutacji do XXI LO

Opublikowano: czwartek, 22 lipca 2021 14:37

Zgodnie z harmonogramem ósmoklasiści mogli złożyć wniosek o przyjęcie do wybranego techniku, liceum czy szkoły branżowej do 21 czerwca. Do 14 lipca musieli donieść niezbędne dokumenty.

Uprzejmie informujemy, że z wynikami można zapoznać się:

  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,
  • w systemie po zalogowaniu się na konto kandydata,
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2021 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji).

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Kandydaci zakwalifikowani do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja (informacja, kto został zakwalifikowany będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym oraz będzie na wywieszonych w szkole listach) zobowiązani są złożyć w dniach 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga: Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00-15:00.