16 kwietnia – Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”

Opublikowano: piątek, 16 kwietnia 2021 09:05

Poetycka radość on-line

W marcu 2021 roku po raz ósmy odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych Odpowiednie dać obce słowo. Organizatorami byli: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.
Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Ambasada Ukrainy w RP, Ambasada Wietnamu w RP, Burmistrzyni Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Czasopismo „Języki Obce w Szkole”, Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce, Towarzystwo Historyczno-Literackie /Biblioteka Polska w Paryżu
Do udziału w konkursie zgłosiło się 143 uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego. W tym roku, z powodu epidemii, można było zgłosić dwóch, a nie jak w poprzednich latach czterech, uczestników z każdej szkoły w danej kategorii.
Eliminacje odbyły się w ciągu ośmiu dni on-line. Młodzież recytowała literaturę polską w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim.
Nagrody dla Laureatów ufundowali: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota, Rada Rodziców XXI LO im. Hugona Kołłątaja. Gala on-line odbyła się 16 kwietnia (https://www.youtube.com/watch?v=UuSaVVNrq7U).
Przed zakończeniem roku szkolnego laureaci klas ósmych otrzymali skany dyplomów pocztą elektroniczną, mogli też odebrać oryginały w sekretariacie. Rozdanie nagród i dyplomów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, odbyło się 25 czerwca w gmachu XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Nauczycielom za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że dziewiąta edycja konkursu i gala odbędzie się stacjonarnie.

Beata Lewicka
koordynatorka konkursu