1A fiz-inf-mat (ang. – hiszp./niem.)

Klasa o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Przedmiotem dodatkowym w tej klasie jest analiza matematyczna.
Uczniowie tej klasy w ramach współpracy z WAT i UW biorą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach. Zajęcia z fizyki i informatyki odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem.

1B biz-geogr-mat (ang. – franc./hiszp.)

Klasa o profilu ekonomicznym pod patronatem Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z rozszerzonym programem nauczania geografii, biznesu i zarządzania oraz matematyki. Przedmiotami dodatkowymi są analiza matematyczna i geografia ekonomiczna.
W ramach porozumienia z Akademią, uczniowie będą brać udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez pracowników tej uczelni. Dodatkowo, planowana jest realizacja licznych projektów z zakresu finansów osobistych, a także udział w programach edukacyjnych prowadzonych przez czołowe instytucje finansowe w Polsce.
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość zdawania przedmiotu biznes i zarządzanie na maturze.

1C inf-ang-mat (ang. – franc./hiszp.)

Klasa matematyczno-informatyczna z językiem angielskim nauczanym na poziomie dwujęzycznym. Dwa pierwsze przedmioty będą realizowane częściowo w języku angielskim, dzięki czemu absolwenci tej klasy będą mieli otwartą drogę do studiowania na uczelniach zagranicznych.
Przedmiotem dodatkowym w tej klasie będzie analiza matematyczna, a uzupełniającym grafika komputerowa nauczana w oparciu o program autorski.
Zajęcia z grafiki i informatyki odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
W rekrutacji do tej klasy obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

1D biol-chem-ang (ang. – franc./niem.)Nowość!

Klasa dwujęzyczna, z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego. Dwa pierwsze przedmioty będą realizowane częściowo w języku angielskim, co umożliwi absolwentom tej klasy studiowanie na uczelniach zagranicznych.
Przedmiotem uzupełniającym jest, oparty o program autorski, „Eksperyment w naukach przyrodniczych”, a dodatkowym matematyka dla przyrodników.
Uczniowie tej klasy w ramach współpracy z SGGW i UW biorą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach.
Zajęcia z biologii i chemii odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach związanych z medycyną, biotechnologią i farmacją.
W rekrutacji do tej klasy obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

1E hist-ang-wos (ang. – franc./niem.)

Klasa z rozszerzonymi programami nauczania trzech przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
Przedmiotem dodatkowym będą warsztaty filozoficzne realizowane w oparciu o program autorski począwszy od klasy drugiej (w pierwszej klasie filozofia jest przedmiotem obowiązkowym). Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie odnosili sukcesy na olimpiadzie filozoficznej.
Klasa bierze udział w zajęciach studyjnych w instytucjach publicznych takich jak parlament, NIK i UODO.
Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na uczelniach humanistycznych w tym m. in. na kierunku politologia, socjologia oraz prawo i administracja.

1F inf-mat (ang. – hiszp./niem.)

Klasa architektoniczna pod patronatem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Przedmioty rozszerzone to matematyka, informatyka oraz historia sztuki. Przedmiotem uzupełniającym będzie analiza matematyczna, a dodatkowym rysunek i kompozycja. Rysunek i kompozycja to przedmiot prowadzony w oparciu o program autorski.
Uczniowie tej klasy w ramach patronatów biorą udział w plenerach wyjazdowych, zajęciach terenowych i warsztatach prowadzonych przez zawodowych architektów. Zajęcia z informatyki i rysunku odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.
Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na uczelniach technicznych i artystycznych.
Przypominamy, że w rekrutacji do tej klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Więcej informacji na naszych stronach: