Projekt „Ekonomia Społeczna dla szkół” w Kołłątaju

Opublikowano: środa, 30 czerwca 2021 23:05

Jako jedyna szkoła z Warszawy znaleźliśmy się w gronie 35 placówek w Polsce, które zostały zakwalifikowane do programu „Ekonomia Społeczna dla szkół”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Realizuje go Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z partnerami: Fundacja Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży.