Pierwszy projekt unijny w XXI LO

Opublikowano: czwartek, 13 maja 2021 20:19

Liceum Kołłątaja otrzymało dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, konkurs 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki