Michał Leśny z indeksem Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: wtorek, 22 czerwca 2021 21:44

Uczeń klasy 2M zajął 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości. Była to piąta edycja konkursu, którego organizatorem jest Politechnika Warszawska.

Nagrodą jest indeks uczelni.