Kołłątaj „Szkołą z pomysłem”

Opublikowano: piątek, 10 września 2021 12:08

XXI LO otrzymało honorowe wyróżnienie Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Nasz szkoła zdobyła tytuł „Szkoły z pomysłem na…”. Kapituła konkursowa dostrzegła i doceniła wszystkie działania XXI LO związane z przedsiębiorczością i angażowaniem uczniów do podjęcia działań dotyczących finansów oraz ich przyszłości zawodowej.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów.