Informacje dla zakwalifikowanych uczniów pierwszych klas

Opublikowano: środa, 12 sierpnia 2020 10:27

Zakwalifikowanych do klas pierwszych

ZAPRASZAMY

do składania oryginałów dokumentów

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach

 egzaminu ósmoklasisty)

13,14,17 i 18 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00.

sala nr 9

Potrzebna będzie także wypełniona deklaracja dotycząca wyboru drugiego języka obcego , nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie. Deklaracja powinna być podpisana przez ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów.

Druk można pobrać tutaj:  https://drive.google.com/file/d/1K6gPVhhESlaMwPA7eapmKh8GvumIBKYI/view?usp=sharing;

(zachęcamy!!!) lub wypełnić na miejscu. Podpisany wydruk deklaracji można także przesłać mailem na adres: rekrutacja21lo@21lo.waw.pl;

UWAGA: Pozostałe dokumenty (np. kartę zdrowia) uczniowie dostarczą we wrześniu.

W wymienionym wyżej terminie przyjmujemy TYLKO oryginały świadectw oraz deklarację!

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS, na terenie szkoły

OBOWIĄZUJĄ  MASECZKI  ZAKRYWAJĄCE  USTA  I  NOS,

DEZYNFEKCJA   RĄK   ORAZ   ZACHOWANIE   DYSTANSU  !!!