Informacje dla maturzystów

Opublikowano: czwartek, 04 czerwca 2020 21:39

Szanowni Maturzyści!

Przesyłamy Wam dokładny opis przebiegu egzaminów maturalnych, zawierający:

  1. Informacje ogólne sporządzone na podstawie zaleceń MEN, CKE i GIS. (część A)
  2. Szczegóły organizacji egzaminu maturalnego w roku 2020 dla uczniów i absolwentów XXI LO. (część B)
  3. Organizacja egzaminów w dniach 8-10 czerwca 2020 r.  oraz egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym 15 czerwca 2020 r. (rozdz. I).
  4. Organizacja egzaminów w dniach 16-25 czerwca 2020 r. odbywających się w budynku XXI LO (rozdz. II)
  5. Informacje dotyczące egzaminów odbywających się dla naszych uczniów i absolwentów poza XXI LO (rozdz. III).
  6. Informacja dotyczące egzaminu ustnego z języka angielskiego przeznaczona dla osób, które do 25 maja 2020 r. zadeklarowały chęć przystąpienia do takiego egzaminu (rozdz. IV).
  7. Harmonogramy wejść do sal egzaminacyjnych (załączniki nr 1 i 2).

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z informacją i bezwzględne stosowanie zawartych w niej zaleceń.

Podajemy link, pod którym dostępny jest plik z informacją:

https://drive.google.com/file/d/1T-t-yV-9IpDs6T7JKkfZaoOTXFWjokNu/view?usp=sharing

Dyrekcja XXI LO

(Na zdjęciu zebranie rady pedagogicznej na temat procedur obowiązujących podczas tegorocznego egzaminu maturalnego)

Załączniki