Erasmus+ dla kadry. Pierwsza uczestniczka wróciła z Chorwacji

Opublikowano: środa, 15 maja 2024 09:20

Na przełomie kwietnia i maja pierwsza w tym roku nasza nauczycielka wzięła udział w kursie zagranicznym w chorwackim Splicie. Przez 5 dni p. Ewa Drowanowska wspólnie z innymi anglistkami z całej UE uczestniczyła w wykładach i warsztatach dotyczących zarządzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Zajęcia były skierowane do nauczycieli jak i kadry kierowniczej. Na lekcjach omawiane były takie tematy jak wyzwania systemu oświaty w 21 wieku, jak stworzyć pozytywną atmosferę w klasie, stres a wypalenie zawodowe. W przyjemnych okolicznościach przyrody, uczestniczki kursu poznawały techniki oddychania, relaksacji czy mindfulness. Oprócz nowych umiejętności zawiązało się wiele przyjaźni pomiędzy kursantami z całej Europy.

W ramach działania 2023-1-PL01-KA121-SCH-000116465 na kurs metodyczny wyjedzie w tym roku szkolnym jeszcze trójka naszych nauczycieli.