Wydarzenia

10 listopada - Rajd Niepodległości

Rajd Niepodległości organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Warszawie.

W sobotę dnia 10 listopada 2018 roku Nasza Szkoła wzięła udział w Rajdzie Niepodległości organizowanym przez PTTK. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9:30 przy Moście Gotyckim na Placu Zamkowym i brali w nim udział uczniowie klasy 2A, 3A i 3B.  
Na starcie grupa otrzymała mapę z trasą, którą musieliśmy przejść oraz miejscami przy których   mieliśmy wykonać zadania i uzupełnić poprawne odpowiedzi. Trasa liczyła ponad 6 km i oznaczonych było około 20 punktów/obiektów związanych z historią niepodległości Polski.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była Katedra św. Jana Chrzciciela – katedra archidiecezji warszawskiej znajdująca się na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej 8. Stanowi ona jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu odbywały się śluby, koronacje dwóch władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Współcześnie odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe.
W katedrze pochowanych jest wiele ważnych osób związanych z niepodległością Polski, w tym m.in. premier Ignacy Paderewski. Pytania związane były z informacjami ukrytymi we wnętrzu katedry np. na tablicach pamiątkowych w nawach bocznych kościoła.

Dalej udaliśmy się pod Hotel Bristol, którego historia powstania związana jest również z premierem Ignacym Paderewskim. Pierwotnie w miejscu hotelu (druga połowa XIX wieku) znajdował się pałac Tarnowskich, gdzie mieściły się instytucje publiczne. W 1895 nieruchomość została kupiona przez spółkę: Ignacy Paderewski, Stanisław Roszkowski i Edmund Zaremba.
W 1895 na fragmencie zakupionego gruntu powstała rotunda, w której prezentowana była Panorama Golgota Jana Styki. W 1898 na pozostałej części placu postanowiono zbudować hotel. Inicjatorem inwestycji był Stanisław Roszkowski i z powodu braku zagranicznych udziałowców powołano Towarzystwo Akcyjne Budowy i Prowadzenia Hotelów w Warszawie, które miało zająć się budową obiektu. Roszkowski znalazł kilku akcjonariuszy oraz nakłonił Ignacego Paderewskiego do sprzedania spółce placu i nabycia akcji.
Po odzyskaniu niepodległości w hotelu odbywały się m.in. debaty polityczne z udziałem Ignacego Paderewskiego. Następnie Paderewski wycofał się z działalności politycznej, a w związku z tym postanowił sprzedać akcje hotelu i nieruchomości przy ulicy Karowej.

Potem zgodnie z mapą dotarliśmy na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zatrzymaliśmy się koło Grobu Nieznanego Żołnierza, aby poznać lepiej historię naszego kraju – pytania dotyczyły starć wojennych opisanych na tablicach pamiątkowych. Następnie przeszliśmy  przed gmachem Zachęty pod pomnikiem POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej – była to tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych Związku Walki Czynnej i grup Armii Polskiej w celu walki z rosyjskim zaborcą.

Kolejnym punktem na naszej mapie był Uniwersytet Warszawski- dotarliśmy tam, aby obejrzeć skarpę za budynkiem rektoratu uczelni. Na skarpie za pałacem znajduje się trzytonowa armata upamiętniająca udział studentów w walkach o niepodległość Polski w latach 1918–1920.  

Ostatnie miejsca znajdowały się w okolicach Parku Ujazdowskiego i Placu na Rozdrożu. Tam wykonaliśmy zadania związane z pomnikami Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Mijaliśmy również Łazienki Królewskie, czyli zespół pałacowo-ogrodowy założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. A ostatnim punktem na naszej mapie był Pomnik Józefa Piłsudskiego,  jest to posąg według projektu Stanisława Ostrowskiego wystawiony jako wyraz wdzięczności za obronę Warszawy w 1920 roku.  Przejście obok Belwederu oznaczało, że jest to koniec naszego rajdu: (Wszystkie osoby bardzo zaangażowały się w wydarzenie,  grupa dotarła na metę jako pierwsza wykonując przy tym wszystkie zadania:)

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo