Wydarzenia

15 października - Gra miejska "Stulecie odzyskania niepodległości"

Świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy historyczną grą miejską. Poniedziałek 15 października 2018 roku okazał się świetną datą nie tylko ze względu na bliskość Dnia Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim z uwagi na cudowną, letnią pogodę.
Podczas gry uczniowie klas pierwszych i drugich spacerowali po wyznaczonych trasach Śródmieścia i warszawskiej Starówki szukając w przestrzeni publicznej śladów polskiej państwowości – pomników, tablic pamiątkowych, nazw ulic itp. Musieli też we wskazanych punktach i określonym czasie zmierzyć się z zadaniami z następujących tematów:

  1. „Rola wybitnych jednostek w budowaniu, funkcjonowaniu i odzyskiwaniu suwerenności Polski”.
  2. „Rola wartości w tworzeniu wspólnoty państwowej i narodowej – chrześcijańskie korzenie polskiej państwowości oraz tolerancja religijna jako ważny element funkcjonowania państwa na przestrzeni wieków."
  3. „Polskie siły zbrojne – ich rola w Państwie Polskim”.
  4. „Cudzoziemcy w służbie polskiej państwowości.”
  5. „Rola edukacji dla właściwego funkcjonowania państwa.”
  6. „Zdarzenia wielkie i tragiczne – kluczowe momenty w historii Państwa Polskiego.”

Uczniowie w terenie na bieżąco dokumentowali swoją aktywność a wykonane zdjęcia natychmiast przesyłali do grupy pozostającej w szkole. Jej zadaniem było wykonanie sprawozdania w formie prezentacji PowerPoint. Prawidłowość wykonanych zadań oraz oryginalność prezentacji posłużą do wyłonienia zwycięzcy gry miejskiej. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na sali gimnastycznej podczas oficjalnych szkolnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości dnia 9 listopada 2018 roku.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo