Wydarzenia

20 grudnia - Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Biblioteka szkolna zaprasza do czytania nowości wydawniczych!

Nowe książki to głównie powieści  gatunkowe: fantazy, romanse, kryminały, literatura młodzieżowa, komiksy, ale też ciekawa publicystyka, reportaże i biografie. Ich spis można znaleźć w internetowym katalogu biblioteki w zakładce „zestawienia”:

http://83.15.34.194/cgi-bin/moloptivumopac.dll?zd&sID=0&zID=83

Skąd się one u nas wzięły?
W październiku 2016 r. Biblioteka  XXI LO im. H. Kołłątaja po raz drugi złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W czerwcu 2017 r. dowiedzieliśmy się, że pieniądze zostały nam przyznane. Program zakłada rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami.
Po przeprowadzeniu ankiet zainteresowań czytelniczych, zbieraniu zamówień, konsultacjach z samorządem uczniowskim i rodzicami, rozmowach z zaprzyjaźnionymi bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi oraz doradcą metodycznym do spraw czytelnictwa, powstała nasza „lista zakupowa”.  I tak, od lipca do października 2017 r., biblioteka wzbogaciła się o 711 nowych książek (kupionych za 15 tys. zł, z czego 80% finansował NPRCz). Wśród nich 25% stanowią lektury (z listy dla nowej podstawy programowej i uzupełniające zaczytane zbiory). Nowe książki są oddzielnie wyeksponowane, co nie przeszkadza na bieżąco je wypożyczać.
Równocześnie, już w czerwcu, przystąpiono do akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, kiedy to wszyscy uczniowie, obecni tego dnia w szkole, jednocześnie  czytali wybrane przez siebie książki. Każdy czytelnik z książką na małym boisku szkoły został poczęstowany lizakiem. Wydarzenie dokumentował latający nad nami dron.
Wszystkie książki z naszej biblioteki można wypożyczyć na okres wakacji i ferii zimowych, co cieszy się dużym odzewem wśród czytelników. Biblioteka jest też otwarta dla rodziców w czasie każdej wywiadówki. By upowszechnić jej działanie oraz poinformować o funduszu NPRCz na pierwszym wrześniowym zebraniu wszyscy opiekunowie otrzymali odpowiednią ulotkę.
Po wakacjach, na obozie integracyjnym klas pierwszych, przeprowadzono pierwszy etap konkursu „Mistrz Pięknego Czytania w Kołłątaju”.  Podczas prezentacji klas wyłoniono „Mistrza Czytania Klas Pierwszych”. W listopadzie w czasie drugiego etapu wyłoniono, po eliminacjach klasowych, „Mistrza Czytania Klas Drugich” i „Mistrza Czytania Klas Trzecich”. W grudniu, w Mikołajki odbył się finał, którego laureatką została Agata Kamińska z klasy 2e.
W czasie uroczystości jubileuszowych 360-lecia Szkoły biblioteka zorganizowała trzy różnego rodzaju wystawy związane z książką. Oprócz prezentacji pokazującej jak zmieniały się lektury szkolne w XX I XXI wieku, zorganizowano wystawę „My piszemy, o nas piszą”, na której wyeksponowano książki lub ich fragmenty napisane przez nauczycieli, uczniów i absolwentów XXI LO, lub traktujące o nich i naszej okolicy. Z zaciekawieniem oglądano również autografy twórców literatury, komiksów i filmów, złożone na publikacjach, które mamy w bibliotece.
Jedno ze spotkań szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcono świeżo zakupionym kryminałom Wojciecha Chmielarza. Jego uczestniczki: Magda Rojek, Maryna Rutkowska i Adela Stępniak w świetnym stylu poprowadziły spotkanie z pisarzem, które udało nam się zorganizować 12 grudnia.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo