Wydarzenia

23 października - Zakończenie akcji "Ochota pomaga"

W poniedziałek 23 października 2017 roku w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja odbyła się uroczystość zakończenia akcji charytatywnej "Ochota pomaga".  W czasie trwającej kilka miesięcy zbiórki pieniędzy na terenie dzielnicy Ochota na rzecz pomocy poszkodowanym w Syrii zebrano ogółem kwotę 65.586,90 zł, którą przekazano do szpitala w Libanie.
"Kwiatek dla Syrii" na zakończenie roku szkolnego.
Z inicjatywy pani dyrektor dr Joanny Stockiej, na terenie całej dzielnicy uczniowie przeznaczyli na pomoc dla Syrii pieniądze, za które zamierzali kupić kwiaty dla nauczycieli. W "Kołłątaju" zebrano prawie 1200zł.
Na uroczystość przybyli współpartnerzy akcji  i zaproszeni goście, których przywitała dyrektor naszego liceum, dr Joanna Stocka. Obecni byli: Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz, który zabrał głos w imieniu Kościoła; pani Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz oraz jej zastępca  Grzegorz Wysocki, pani Ewa Łukasik z Fundacji „ Eva” i przedstawiciel Zakonu Kawalerów Maltańskich pan Wojciech Kożuchowski.  Podziękowania odebrali zaangażowani w prace wolontariusze i przedstawiciele ochockich placówek. Spotkanie zakończyła krótka część artystyczna i poczęstunek.
Uroczysty nastrój gali zawdzięczamy nie tylko ludzkiej życzliwości i otwartości na świat, o której mogliśmy sobie przypomnieć podczas jej przebiegu ale przede wszystkim dzięki talentom uczniów, przygotowujących program artystyczny  o konieczności braterstwa w ludzkiej niedoli. Szczególne wrażenie robiło zestawienie projekcji „Miasta ruin”- obrazu zburzonej Warszawy z 1944r. ze zdjęciem współczesnego Aleppo, naocznie uświadamiając nam okrucieństwo historii, która lubi się powtarzać.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo