Wydarzenia

15 maja - Spotkanie z Profesorem Janem Władysławem Wosiem


 

We wtorek 15 maja o godzinie 12:00 Profesor Jan Władysław Woś, (uczeń "Kołłątaja" w latach 1954-1958) spotkał się w bibliotece z uczniami naszej szkoły.


Jan Władysław Woś – historyk, profesor uniwersytetu, wydawca źródeł do historii Polski i do dziejów Kościoła, badacz stosunków polsko-włoskich, bibliofil, kolekcjoner.
Tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał na podstawie pracy poświęconej poglądom filozoficznym Dantego. W roku 1967 wyjechał do Włoch jako stypendysta. Studia specjalistyczne kontynuował na Uniwersytecie katolickim Sacro Cuore w Mediolanie, następnie na Uniwersytecie Lowańskim oraz w pizańskiej Scuola Normale Superiore.
W latach 1974-1976 przebywał w Republice Federalnej Niemiec jako stypendysta Fundacji Aleksander von Humboldt. W latach 1976-1987 profesor historii średniowiecza Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Pizie.
Od listopada 1987 roku profesor historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Trydencie. Jest założycielem Towarzystwa Kulturalnego Włochy-Polska i Centrum Dokumentacji Historii Europy Wschodniej działających przy Uniwersytecie Trydenckim.
Obok pracy naukowej prowadzi niezwykle ożywioną działalność mającą na celu popularyzację wiedzy o kulturze i historii Rzeczpospolitej oraz Kościoła polskiego (publicystyka, liczne seminaria, wykłady, pogadanki i konferencje). Posiada bogatą kolekcję starych map kontynentu europejskiego, kobiercy wschodnich, sztychów dotyczących Polski i Polaków, łacińskich i hebrajskich dyplomów pergaminowych z X-XVI wieku oraz bogatą bibliotekę.
Jest autorem ponad 500 artykułów, recenzji i książek w języku włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, angielskim, polskim i japońskim.
W roku 1999 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo