Wydarzenia

24 listopada - XXIX Sesja Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


 

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI DZIELNICY

Już trzeci rok z rzędu młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w życiu samorządowym dzielnicy Ochota. Tym razem wyszliśmy z inicjatywą zajęcia się problemem bezpieczeństwa. Społeczność kołłątajowską reprezentowali: Beata Osińska (III A), Agnieszka Matan (III C), Piotr Janusz (II A), Maciej Mętrak, Jarosław Siemianowski, Stanisław Wojciechowski, Paweł Murawiński. Opiekę nauczycielską zapewnili: p. dyr. Elżbieta Terlecka-Pacut oraz Wojciech Bartczak. Po długich dyskusjach i licznych konsultacjach (między innymi z „pedagogami ulicy”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dyrektorem Biura ds. Bezpieczeństwa i Zabezpieczenia Kryzysowego przy Urzędzie Dzielnicy Ochota) wypracowaliśmy własne stanowisko. Oto ono:

STANOWISKO SPOŁECZNOŚCI
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Hugona Kołłątaja

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na terenie Ochoty

Jako członkowie społeczności lokalnej Ochoty niejednokrotnie spotykamy się z rożnymi przejawami agresji – na ulicy, podwórku, w szkole,. Dotknięci niedawną tragedią naszej koleżanki czujemy, że nie możemy być jedynie biernymi ofiarami bądź obserwatorami problemów naszych rówieśników, które niejednokrotnie związane są z przemocą w rodzinie, patologiami, agresją, a także uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Ponieważ mamy niezbywalne prawo do bezpieczeństwa, właśnie od Radnych oczekujemy wsparcia w poszukiwaniu rozwiązań, które wydatnie poprawią istniejący poziom poczucia bezpieczeństwa młodzieży naszej dzielnicy.

Najbardziej zależy nam na poprawie bezpieczeństwa młodzieży na ulicach, wzmożonej walce z patologiami i rozszerzeniu działań profilaktycznych. Dlatego też, opierając się nie tylko na własnej wiedzy ale także korzystając z doświadczeń wielu osób zajmujących się tą problematyką w dzielnicy, postulujemy o:

  • Utworzenie skutecznego systemu informacji na temat miejsc, do których można zgłosić w sytuacji zagrożenia przemocą w szkole, w domu i na ulicy. Uważamy za konieczne wprowadzenie cyklicznych akcji, których celem będzie zwalczanie postawy bierności wobec przemocy psychicznej i fizycznej. Proponujemy wyznaczenie w końcu września bądź początku października "Dnia przeciw przemocy na Ochocie" jako obligatoryjnego dla wszystkich placówek oświatowych terminu informowania dzieci i młodzieży o istniejących systemach pomocy.
  • Utworzenie klubu dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, przydzielenie mu stałej siedziby oraz przeznaczenie środków finansowych na funkcjonowanie klubu w oparciu o działanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Rozszerzenie programu realizowanego przez "pedagogów ulicy" jako bardzo skutecznej formy działalności profilaktycznej.
  • Zwiększenie ilości posterunków szkolnych oraz w miarę indywidualnych potrzeb szkoły – przedłużenie dyżurów posterunków istniejących.

Przez cały październik i listopad do naszego stanowiska przekonywaliśmy radnych dzielnicy, aktywnie uczestnicząc w obradach: komisji oświaty, komisji bezpieczeństwa, komisji zdrowia. Udało nam się także przekonać do specjalnego potraktowania tematyki bezpieczeństwa Burmistrza Dzielnicy Ochota – p. Maurycego Wojciecha Komorowskiego oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota p.Jana Kasprzyka. Zyskaliśmy w nich jakże potrzebnych sojuszników!

Nasze stanowisko było jedynym punktem obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, która odbyła się 24.11.2005 roku. Była to sesja wyjazdowa – odbyła się na naszej sali gimnastycznej. Po długiej i gorącej (miejscami burzliwej!) dyskusji radni jednogłośnie przyjęli nasze stanowisko. Nasi przedstawiciele dzielnie stawiali czoła wysuwanym przez niektórych radnych zastrzeżeniom – według powszechnej opinii wyszli z tej potyczki zdecydowanie zwycięsko. GRATULACJE!!!

Ale to dopiero początek – mamy nadzieję, że nasze stanowisko rzeczywiście pozwoli choć trochę poprawić bezpieczeństwo w dzielnicy. Jako kontynuację naszych prac zamierzamy opracować własny, autorski program organizacji "Dnia Przeciw Przemocy".

No i już myślimy czym zainteresować radnych w przyszłym roku … . Zapraszamy do współpracy wszystkich obecnych (i przyszłych) uczniów „Kołłątaja”! Naprawdę warto – spytajcie tegorocznych uczestników!

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo