Profile klas pierwszych

W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone następujące klasy pierwsze

  przedmioty rozszerzone języki obce
1 A    

matematyka
fizyka
chemia lub geografia

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1B

matematyka
język angielski
geografia

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 C j. polski z elementami edukacji multimedialnej
historia
w ramach przedmiotów uzupełniających: wybrane elementy z historii sztuki oraz grafika komputerowa lub warsztat filozoficzno - politologiczny
angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 D

biologia
chemia
w ramach przedmiotu uzupełniającego: 
eksperyment w naukach przyrodniczych

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 E

matematyka
informatyka 
fizyka 
w ramach przedmiotu uzupełniającego: 
analiza matematyczna

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 F historia
WOS
w ramach przedmiotów uzupełniających: retoryka, literatura lub 
warsztat filozoficzno - politologiczny

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.

Nasza oferta językowa przeznaczona jest dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Przewidziane są trzy poziomy zaawansowania w zależności od wyników testu poziomującego, w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyoddziałowych.

Nauka drugiego języka: w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyoddziałowych do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski. 

W przypadku dużego zainteresowania wybraną grupą językową, o przypisaniu do grupy decyduje liczba punktów ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego.

Oferta programowa może ulec zmianie po zatwierdzeniu planu organizacji szkoły przez organ prowadzący.

Profile a kierunki studiów

1A klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i chemii lub geografii. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, chemia, geografia. Możliwość studiowania na: SGH, PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS

1C klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami matematyczno-przyrodniczymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, geografia, język obcy. Program klasy daje solidne podstawy do podjęcia studiów między innymi w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziałach ekonomicznych i administracyjnych oraz np. na filologii angielskiej czy amerykanistyce.

1C klasa dla kandydatów o zainteresowaniach sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania j. polskiego z edukacją medialną, historii. W ramach zajęć  uzupełniających: wybrane zagadnienia z historii sztuki oraz grafika komputerowa, skład i łamanie tekstu lub warsztaty politologiczno-filozoficzne. Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, zajęcia artystyczne. Możliwość studiowania na następujących kierunkach studiów: polonistyka, filmoznawstwo, produkcja filmowa i telewizyjna, reżyseria filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, wydziały multimedialne

1D  klasa dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Rozszerzony program nauczania biologii, chemii. W ramach zajęć uzupełniających zajęcia w laboratorium – eksperyment w naukach przyrodniczych. Przedmioty punktowane: biologia, chemia, język polski, matematyka. Możliwość studiowania na uczelniach medycznych, rolniczych i AWF, kierunkach przyrodniczych UW i PW np. MIS-MAP, zarządzanie środowiskiem, energetyka jądrowa, bioinformatyka, biotechnologia, dietetyka.

1E klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający analiza matematyczna. Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, fizyka, informatyka. Możliwość studiowania na: PW, WAT, UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS.

1F klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii, WOS. W ramach zajęć uzupełniających retoryka oraz literatura lub warsztaty politologiczno-filozoficzne. Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, wos, historia. Możliwość studiowania na następujących kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, europeistyka, polonistyka, kulturoznawstwo oraz inne kierunki humanistyczne na UW, UKSW, SWPS, APS.