Artystyczny fenomen Rodu Sobocińskich

Projekt Edukacyjno - Kulturowy
Artystyczny Fenomen Rodu Sobocińskich
Finalista V Warszawskiego Konkursu na Najlepszy Projekt Edukacji Kulturalnej – Warszawa 2014

Autorka: Grażyna Róziewicz

Termin realizacji: 24.11.2011 – nadal

Miejsce realizacji – zasięg:

 • XXI LO
 • Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Internet

Adresaci:

 • Uczniowie XXI LO im. H. Kołłątaja
 • Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Syntetyczny opis projektu:

W 2011 roku, z okazji 10 rocznicy śmierci P. Sobocińskiego, autorka projektu - polonistka Grażyna Róziewicz nawiązała kontakt z prof. W. Sobocińskim z PWSTFiTV i zaproponowała projekt kulturalno – edukacyjny dla uczczenia pamięci syna.
Celem miało być przypomnienie jego dorobku filmowego oraz cykliczne zachęcanie młodzieży do działań kreatywnych, inspirowanych tą twórczością. Profesor w pełni zaakceptował tę ideę. Zaproponował współpracę z agencją impresaryjną Piotra oraz z pozostałymi wybitnymi artystami filmowymi z jego rodziny – żoną i synami.
Realizacja rozpoczęła się 24.11.2011 roku. W ramach projektu Grażyna Róziewicz uzyskała zgodę właścicieli praw autorskich i zredagowała wydanie specjalne wyboru wierszy P. Sobocińskiego z tomu „Jestem. Jestem snem” - Teraz My! Nr 32/3/2011, które ukazało się w wersji papierowej i elektronicznej.
Powstały liczne prace plastyczne, prezentacje multimedialne i filmy. Wystawione zostały także spektakle wg scenariusza nagrodzonego w I edycji Konkursu AFRS. Scenografię multimedialną stanowiły prace uczestników projektu.
W ramach projektu od kilku lat odbywają się wystawy prac plastycznych i fotograficznych, warsztaty filmowe, teatralne i analityczne, konkursy literackie, plastyczne i filmowe, projekcje filmów z dorobku Rodu Sobocińskich oraz Gale Festiwalowe i pokazy filmów nagrodzonych w kolejnych edycjach konkursu.

Cele projektu:

1. Promocja fenomenu artystycznego - sylwetek twórczych wybitnych artystów polskiego kina - przedstawicieli trzech pokoleń Rodu Sobocińskich.
2. Rozwijanie wiedzy o najciekawszym dorobku kina polskiego i światowego.
3. Zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu i prześladowaniom ze względu na wiek, potencjał kreatywności, narodowość, wyznanie religijne, światopogląd.
5. Rozwijanie potencjału kreatywności uczniów i emerytów w zakresach:

 • literackim
 • plastycznym
 • aktorskim
 • informatycznym
 • realizacji spektakli teatralnych: scenariusz, scenografia, reżyseria, oprawa muzyczna, oprawa multimedialna, organizacja i realizacja prób oraz spektakli
 • realizacji dzieł filmowych: scenariusz, reżyseria, oprawa muzyczna, oprawa multimedialna, montaż, organizacja planu filmowego, praca na planie filmowym
 • realizacji wystaw prac plastycznych i fotograficznych
 • realizacji prezentacji multimedialnych
 • promocji działań twórczych w rzeczywistości realnej oraz w cyberprzestrzeni.

6. Integrowanie rodziców, absolwentów, ich rodzin i przyjaciół ze środowiskiem szkolnym.
7. Tworzenie mostów międzypokoleniowych: młodzież – rodzice - ludzie starsi.
8. Tworzenie mostów międzyśrodowiskowych: młodzież – artyści filmowi - impresariat artystyczny – Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu:

Witold Sobociński – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi
Aleksandra Sikora – właścicielka Agencji Impresaryjnej dla Twórców Filmów Fabularnych i Reklamowych POINT OF YOUDorobek, artyści objęci impresariatem, kontrahenci 
Hanna Mikuć-Sobocińska – aktorka teatralna i filmowa Dorobek patrz: np. pl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Mikuć
Piotr Sobociński Junior – operator filmowy 
Michał Sobociński – operator filmowy
Piotr Jaxa – Kwiatkowski – przyjaciel Piotra Sobocińskiego, operator filmowy i fotograf, wykładowca akademicki, Członek Szwajcarskiej Akademii Filmowej 
Jacek Kęcik – przyjaciel Piotra Sobocińskiego, absolwent XXI LO, scenarzysta, reżyser filmowy i telewizyjny, twórca „Filharmonii Dowcipu” oraz cyklów programowych „Laskowik i Malicki”, laureat licznych konkursów polskich i międzynarodowych 
Piotr Winkowski – przyjaciel Piotra Sobocińskiego, b. Prezydent NSKO, Mistrz Europy i Wicemistrz Świata w windsurfingu
Grażyna Róziewicz – polonistka, nauczycielka dyplomowana, autorka innowacyjnego programu edukacji multimedialnej

Aspekty oryginalności koncepcji projektu:

 1. Zachęcenie do współpracy przy projekcie:
 2. Opublikowanie dla potrzeb projektu wierszy Piotra Sobocińskiego, które wcześniej ukazały się jedynie w prywatnej, bibliofilskiej, edycji zamkniętej i były znane wyłącznie najwybitniejszym reżyserom i aktorom światowego kina, którzy współpracowali z autorem na planie filmowym
 3. Wykorzystanie dorobku artystycznego wybitnego absolwenta XXI LO im. H. Kołłątaja Piotra Sobocińskiego, nominowanego do Oscara za zdjęcia do filmu „Trzy kolory. Czerwony” w reż. K. Kieślowskiego
 4. Zwrócenie uwagi na polski, wyjątkowy fenomen kulturalny na skalę świata i dziejów kultury, jakim są trzy kolejne pokolenia wybitnych artystów z tego samego rodu:
 • całego artystycznego Rodu Sobocińskich
 • właścicielki jednej z najbardziej prestiżowycheuropejskich firm impresaryjnych dla twórców filmów fabularnych i reklamowych – Aleksandry Sikory
 • absolwentów XXI LO, przyjaciół z klasy Piotra Sobocińskiego, w tym:
  Jacka Kęcika – scenarzysty i reżysera
  Piotra Winkowskiego - Mistrza Europy i Wicemistrza Świata w windsurfingu
  Piotra Jaxy-Kwiatkowskiego - operatora filmowego i fotografa, przyjaciela Piotra ze studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej
 1. Stworzenie formuły konkursu z kilkoma kategoriami, umożliwiającymi:
  udział uczestnikom o wielu różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach: informatycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich, filmowych i teatralnych
  udział uczestnikom w różnym wieku i na różnych poziomach zaawansowania w działania kreatywne oraz w nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

Zastosowane nowe technologie informacyjne i komunikacyjne:

Między innymi programy:
Corel Photopaint , Pinnacle Studio 10, Adobe After Effects CS6, Adobe Premiere Pro CS6, Sony Vegas Pro 12, DaVinci Resolve

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu - wybór:

26.03.12 – Warsztaty z Jackiem Kęcikiem : „Jak zrobić karierę – Vademecum Człowieka Sukcesu”
3.04.12 – Warsztaty z prof. W. Sobocińskim i G. Róziewicz pt. „Funkcja światła i koloru w narracji filmu „Trzy kolory. Czerwony” w reż. K. Kieślowskiego”, poprzedzone projekcją tego filmu
23.04.12 – Warsztaty z Piotrem Sobocińskim Jr. „Specyfika pracy operatora na planie filmu „Róża”, nominowanego do Nagrody Głównej Międzynarodowego Festiwalu Camerimage 2011”
7.05.12 – Warsztaty z Michałem Sobocińskim „1920. Bitwa warszawska” – specyfika operowania światłem podczas realizowania pierwszego polskiego filmu 3D”
15.06.12 – Warsztaty z Jackiem Kęcikiem: „Jak powstaje film reklamowy?”
20.04.13 – Warsztaty PR, marketingu i organizacji koncertów w „Filharmonii Dowcipu” Waldemara Malickiego i Jacka Kęcika – Sala Kongresowa PKiN połączone z obejrzeniem spektaklu Filharmonii Dowcipu pt.”Co tu jest grane?”
27.05.13 – Warsztaty z Jackiem Kęcikiem dotyczące uczniowskiej analizy i oceny spektaklu „Co tu jest grane?”
12 i 16.12.13 – Warsztaty teatralne i konsultacje artystyczne z H. Mikuć-Sobocińską dla uczniów grających w spektaklu „Błękit w sińcach”
6.02.14 – Warsztaty z G. Róziewicz dla studentów UTW nt. analizy i interpretacji fotografii i prac plastycznych jako ilustracji i tekstów kultury
Cykliczne warsztaty z G. Róziewicz dla uczniów nt. analizy i interpretacji fotografii oraz prac plastycznych jako ilustracji i tekstów kultury, realizowane od roku 2011 kilka razy w każdym roku szkolnym

Wystawy:

24 listopada – 16 grudnia 2011 - Wystawa fotogramów Piotra Sobocińskiego z polskich i zagranicznych planów filmowych z okazji 10 rocznicy śmierci artysty
Grudzień 2013 – luty 2014 Wystawa fotografii i prac plastycznych laureatów i wszystkich uczestników I Edycji Konkursu AFRS
Październik – listopad 2014 - Wystawa fotografii i prac plastycznych uczestników II Edycji Konkursu AFRS
Listopad 2015 – styczeń 2016 - Wystawa fotografii i prac plastycznych uczestników III Edycji Konkursu AFRS
Luty – marzec 2017 - Wystawa fotografii i prac plastycznych uczestników IV Edycji Konkursu AFRS

Spektakle:

18.12.13 – premiera spektaklu teatralnego multimedialno – muzycznego „Błękit w sińcach” wg scenariusza nagrodzonego w I Edycji Konkursu AFRS, w reżyserii jego autorki - uczennicy kl.3, M. Sobolewskiej, połączona z multimedialną projekcją ilustracji oraz filmów nagrodzonych w I Edycji Konkursu AFRS

6.02.14 – wystawienie spektaklu „Błękit w sińcach” dla rodziców uczniów XXI LO oraz dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączone z multimedialną projekcją ilustracji oraz filmów nagrodzonych w I Edycji Konkursu AFRS
Czerwiec 2014 – uroczysta projekcja nagrodzonej prezentacji i filmów zrealizowanych w II Edycji Konkursu AFRS połączona z wręczeniem dyplomów laureatom
Czerwiec 2015 – uroczysta projekcja nagrodzonej prezentacji i filmów zrealizowanych w III Edycji Konkursu AFRS połączona z wręczeniem dyplomów laureatom
Czerwiec 2016 – uroczysta projekcja nagrodzonej prezentacji i filmów zrealizowanych w IV Edycji Konkursu AFRS połączona z wręczeniem dyplomów laureatom

Publikacje:

24.11.11 - Teraz My! Nr 32/3/2011 - Wydanie specjalne wyboru wierszy P. Sobocińskiego z tomu „Jestem. Jestem snem” w piśmie autorskim G. Róziewicz , promującym od 2001 roku twórczość uczniów i absolwentów XXI LO, w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronach:
www.21lo.waw.pl →nasze pasje →Teraz My!
www.grazynaroziewicz.pl →Teraz My!

Filmy zrealizowane w ramach projektu - wybór:

„Ciepło dnia” realizacja: A. Balcerzyk, P. Burkacki, J. Chuptyś, F. Gradowski, M. Szymański
„Cicho, cichutko” realizacja: K. Bączkowska, B. Kostyrka
„Coś za coś” realizacja: S. Szewczyk
„Coś za coś” realizacja: P. Bugalska, M. Połubińska, A. Czermiński
„Świat w oczach” realizacja: A. Balcerzyk, P. Burkacki, J.Chuptyś, F. Gradowski, M. Szymański
„ Świat w oczach” realizacja: A. Cichocka, D. Filipowicz, M.Lach, A. Lemiszewska, E. Maliszewska
„Niedziela rano” realizacja: A. Potocki, P. Chrustny, A. Barteczek
„Niedziela rano” realizacja: K. Waśkiewicz, W. Walenciak, Kudyba, M. Koc „Teraz Ty” realizacja: Edyta Latowska, Aleksander Kostka Zawadzki „Dzień” realizacja: Karolina Waśkiewicz, Agnieszka Man, Maja Kowalczyk, Konstanty Ramotowski „Teraz Ty” realizacja: Weronika Walenciak, Bartosz Kudyba
„Dopełnienie” realizacja: Bartosz Wolny „Mam marzenia. Biegnę” realizacja: Wojciech Kochański „Dopełnienie” realizacja: Sebastian Gałuszka
„Zielone niebo” realizacja: Edyta Latowska i Aleksy Kostka-Zawadzki

Realizatorzy zwiastunów filmowych - wybór:
Agnieszka Cichocka i Dominika Filipowicz Maksymilian Koc Maksymilian Samulak
Tomasz Kuźma

Realizatorzy prezentacji multimedialnych sylwetek artystycznych i dorobku filmowców z Rodu Sobocińskich - wybór:
Patrycja Beli
Sebastian Kaczura
Jakub Domżalski
Marcelina Mrukiewicz
Natalia Hrychorczuk
Konstanty Ramotowski
Anna Frączek
Kuba Kietliński
Piotr Żebrowski
Milena Zachaj
Kalina Domińska
Kaja Hoffman-Derlacka

Prezentacje multimedialne dokumentujące i promujące działania realizowane w ramach projektu - wybór:

1. „Wystawa i spotkanie z Rodziną Sobocińskich i absolwentami z klasy dla uczczenia 10 rocznicy śmierci Piotra Sobocińskiego” realizacja: K. Kisiel, M. Brandenburska, A. Strynowicz WWW.grazynaroziewicz.pl → prezentacje z życia klas multimedialnych
2. „Witold Sobociński – warsztaty filmowe” realizacja: J. Jankowska, A.Królak WWW.grazynaroziewicz.pl → prezentacje z życia klas multimedialnych
3. „Michał Sobociński – warsztaty filmowe w klasie 1c”
- realizacja: M. Radajczyk, M. Sobociński, M. Szymański WWW.grazynaroziewicz.pl → prezentacje z życia klas multimedialnych
4. „„Błękit w sińcach” – fotogramy ze spektaklu i wybrane wiersze P. Sobocińskiego” realizacja: M. Samulak
5. „Prace plastyczne i fotograficzne uczestników I Edycji Konkursu AFRS” realizacja: M. Koc

Scenariusze spektaklu poetyckiego na motywach wierszy P. Sobocińskiego z tomu „Jestem. Jestem snem” napisane przez uczniów XXI LO:
M.Sobolewska „Błękit w sińcach”
A.Skoczek „Niekonieczny podróżuje przez noc”
B. Gajdak „Hotelowy pokój Nr 3” J. Hebdzyńska „Dogonić marzenia”

Scenariusz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku spektaklu poetyckiego na motywach wierszy P. Sobocińskiego z tomu „Jestem. Jestem snem”:
S. Sobolewski „Śpij, mała dziewczynko”

Formy informacji i promocji:
● Plakaty multimedialne promujące konkursy, wystawy, warsztaty, casting i spektakl, eksponowane w sieci na stronach:
WWW.21lo.waw.pl →nasze pasje →pasje filmowe i fotograficzne → infromacje z klasy filmowej /osiągnięcia klasy filmowej
WWW.grazynaroziewicz.pl → projekty polskie → Artystyczny Fenomen Rodu Sobocińskich
● Plakaty cyfrowe wydrukowane na papierze w formacie A0, promujące konkursy, wystawy, warsztaty, casting, spektakl, eksponowane w budynku liceum przy ul. Grójeckiej 93
● Zaproszenia na spektakl „Błękit w sińcach” wykonane w grafice cyfrowej i wydrukowane
● Etiudy filmowe i prezentacje multimedialne z działań objętych projektem - wystaw, warsztatów, spektaklu, eksponowane w sieci na stronach:
www.21lo.waw.pl
www.grazynaroziewicz.pl

Sposoby ewaluacji:
● Rozmowy z autorami prac, uczestnikami warsztatów, widzami wystaw
● Ankiety ewaluacyjne min. dot. spektaklu „Błękit w sińcach”, prezentującego nagrodzony dorobek I Edycji Konkursu AFRS – scenariusz, etiudy filmowe, fotografie i spektakl poetycki na motywach wierszy Piotra Sobocińskiego

Partnerzy projektu:

1. Agencja Impresaryjna dla Twórców Filmów Fabularnych i Reklamowych POINT OF YOU ul. Kręta 3, Warszawa.
Działania w ramach projektu:
● Współorganizacja z okazji 10 rocznicy śmierci Piotra Sobocińskiego, wystawy fotogramów z planów filmowych, na których pracował z najwybitniejszymi artystami kina polskiego i światowego min.: A. Hopkinsem, L. Di Caprio, M.Streep, J. Lopez
● Zainicjowanie współpracy z Piotrem Jaxą-Kwiatkowskim - Szwajcaria
● Współorganizacja i koordynacja współpracy z prof. Witoldem Sobocińskim, Hanną Mikuć - Sobocińską, Piotrem Sobocińskim Jr. i Michałem Sobocińskim w przygotowaniu warsztatów
● Konsultacja merytoryczna poziomu edukacyjnego warsztatów i materiałów filmowych
● Współorganizacja i koordynacja współpracy z Hanną Mikuć- Sobocińską, Piotrem Sobocińskim Jr. i Michałem Sobocińskim podczas prac Jury kolejnych Edycji Konkursu AFRS
● Pełnienie przez właścicielkę agencji – Aleksandrę Sikorę – funkcji jurora w I,II i III Edycji Konkursu AFRS
● Objęcie patronatem kolejnych Edycji Konkursu AFRS

2.Stowarzyszenie Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Omega, ul. Wiślicka 8, Warszawa.
Działania w ramach projektu:
● Współorganizacja promocji spektaklu „Błękit w sińcach” wg scenariusza nagrodzonego w I Edycji Konkursu AFRS wśród studentów UTW
● Współorganizacja promocji warsztatów analizy i interpretacji prac plastycznych oraz wystaw fotografii kolejnych Edycji Konkursu AFRS wśród studentów UTW
● Pełnienie przez Prezesa – Pana Sławomira Sobalskiego – funkcji jurora w II Edycji Konkursu
● Objęcie patronatem kolejnych Edycji Konkursu AFRS


Źródła finansowania:

1. Aktywność „pro bono” wszystkich artystów i uczniów zaangażowanych w realizację projektu
2. Środki własne XXI LO – wydruk plakatów i dyplomów

Uzyskana wartość dodana:

1.Rozpoczęcie współpracy podczas realizacji projektu AFRS zaowocowało zaproszeniem Grażyny Róziewicz przez Piotra Jaxę-Kwiatkowskiego do współautorstwa międzynarodowego projektu kulturalno-edukacyjno-multimedialnego CINEMATOGRAPHERS/ Autorzy Zdjęć Filmowych. Wzięło w nim udział:
- 122 najwybitniejszych operatorów światowego kina z 24 krajów i 4 kontynentów
- 60 uczniów XXI LO.
Patronat nad projektem objęły najbardziej prestiżowe instytucje kulturalne i medialne Polski, Szwajcarii i Europy: European Federation of Cinematographers, Szwajcarska Filmoteka Narodowa, Polska Filmoteka Narodowa, Teatr Wielki Opera Narodowa, Międzynarodowy Festiwal Filmowy PLUS Camerimage, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Magazyn “Film&TV Kamera”, Magazyn “ FilmPRO”, Muzeum Kinematografii w Łodzi
Więcej na: WWW.grazynaroziewicz.pl → projekty międzynarodowe → Cinematographers/Autorzy Zdjęć Filmowych

2.W kolejnych edycjach konkursu AFRS coraz więcej uczestników realizuje filmy i zadania multimedialne.

3. Zwiększa się aktywizacja procesów kreatywności innych uczniów – obserwatorów dokonań uczestników projektu. Do kolejnych edycji, oraz do innych projektów, zgłasza się w naszej szkole coraz więcej chętnych, mimo że wymagają one pracy dodatkowej, wychodzącej poza podstawę programową, co wcześniej uczniów bardzo zniechęcało.

4.Zwiększyła się samodzielność młodzieży w poszukiwaniu nowych wyzwań kulturalnych. Grupa uczniów, którzy zrealizowali w tym projekcie etiudy filmowe „Ciepło dnia” i „Świat w oczach”, wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Filmowym 48Hour Project – Warszawa X 2013. Ich film pt. „Nauczyciel” został nominowany do nagrody głównej. Byli jedyną ekipą w wieku licealnym. Ich konkurencję stanowili studenci wyższych szkól filmowych i innych uczelni z całego świata.
Trzynastu innych uczestników tego projektu wzięło udział w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Filmie, organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Era Nowe Horyzonty. Kamil Kisiel i Aleksandra Korbuszewska zdobyli wyróżnienia.

5.W kwietniu 2016 roku projekt i wybrane etiudy filmowe zostały zaprezentowane przez Grażynę Róziewicz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Belgii – Leuven 2016 jako interesujący przykład europejskiej innowacji edukacyjnej.

Opracowanie: Grażyna Róziewicz, 16.01.2017

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (artystyczny_fenomen_rodu_sobocinskich.pdf)artystyczny_fenomen_rodu_sobocinskich.pdf 2626 kB2017-01-26 19:42
eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo