Absolwenci 1970/1971

Klasa IVA

Wychowawcy: Anna Ryciak (kl.I i II), Eugenia Denis(kl.III i IV), Ryszard Czaplicki (kl.IV)
1. Antoniuk Janina
2. Baranowski Andrzej
3. Błaszczyńska Grażyna
4. Bruszewski Julian
5. Budzińska Maria
6. Cyganecki Wojciech
7. Domańska Jolanta
8. Gaja Barbara
9. Gambin Maria
10. Grądzki Tomasz
11. Jędrych Zbigniew
12. Kamiński Wojciech
13. Komorowski Maurycy
14. Kościelecka Jolanta
15. Kozera Anna
16. Kozłowski Jerzy
17. Kubica Maciej
18. Kubisz Iwona
19. Kwiecińska Izabella 
20. Kwiecińska Oliwia
21. Łukaszczuk Alina
22. Mamzer Wiesław
23. Mosak Jacek
24. Olędzka Barbara
25. Osica Krzysztof
26. Pater Konrad
27. Pazio Ewa
28. Peranowska Maria
29. Perkowski Roman
30. Podsiadłowska Małgorzata
31. Rydzik Maria
32. Skibińska Ewa
33. Smólska Joanna
34. Szymański Zdzisław
35. Tarnowska Elżbieta
36. Turczyn Hanna
37. Waglewski Wojciech
38. Warzocha Bogusław
39. Wnuczak Barbara
40. Wołosewicz Jacek
41. Zabłocka Grazyna
42. Żyromska Monika

Klasa IVB

Wychowawca: Jadwiga Boćkowska
1. Bajdecka Joanna
2. Bartosiewicz Magdalena
3. Bartoszewicz Zbigniew
4. Basa Jolanta
5. Brewczyńska Wanda
6. Cudna Ewa
7. Danielak Anna
8. Galoch Małgorzata
9. Gawryszewska Jolanta
10. Goculak Joanna
11. Gonera Maria
12. Jachimowicz Magdalena
13. Janusz Anna
14. Jasińska Lucyna
15. Karpińska Ewa
16. Kielian Mariola
17. Konopka Jerzy
18. Łapiński Włodzimierz
19. Makijewska Małgorzata
20. Marek Przemysław
21. Mrokowska Małgorzata
22. Mrozek Danuta
23. Mulewicz Jarosław
24. Nogalska Barbara
25. Ostaszewska Wanda
26. Ostrowski Zbigniew
27. Reszuta Marek
28. Rytwiński Romuald
29. Sobala Arkadiusz
30. Stępień Mariusz
31. Swiergiel Artur
32. Swiergiel Marek
33. Walczyk Grażyna
34. Wierzbicka Barbara
35. Wojtysiak Bożena
36. Wróbel Ewa
37. Zgorzelski Wojciech
38. Żeśko Elżbieta

Klasa IVC

Wychowawca: Maria Korejwa
1. Bardzińska Wanda
2. Brodziński Jerzy
3. Bukartek Małgorzata
4. Byszewski Andrzej
5. Ciepliński Marek
6. Fabisiak Danuta
7. Głuchowska Krystyna
8. Kazimierczak Dariusz
9. Kłak Barbara
10. Krzeska Urszula
11. Lewicka Olga
12. Łukaszewicz Teresa
13. Majewska Barbara
14. Malinowska Ewa
15. Michałowski Jerzy
16. Multański Andrzej
17. Niedziałek Tadeusz
18. Nowak Grażyna
19. Pawlak Maria
20. Piłkowska Grażyna
21. Rajska Izabela
22. Rosolski Jacek
23. Rossa Danuta
24. Rożeński Jerzy
25. Skóra Grażyna
26. Styś Waldemar
27. Supieta Ewa
28. Szorc Jolanta
29. Walcharz Jolanta
30. Zaliński Jan
31. Zawada Zbigniew

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo